Literárna cena Čakanky – rok 2019

Literárna cena Čakanky

Čakanka, n. o. vyhlasuje výsledky 10. ročníka súťaže Literárna cena Čakanky v tvorbe prozaických žánrov a poézie za rok 2019.

Milé autorky, milí autori.

Dňa 30. apríla 2020 sa uzavrelo vyhodnotenie súťaže v tvorbe poézie a prózy o Literárnu cenu neziskovej organizácie Čakanka®. Odborná porota po dôslednom zvážení určila najúspešnejších autorov. Nebolo to jednoduché, viaceré príspevky mali podobnú úroveň. Preto porotcovia udelili prvé tri miesta vo všetkých oblastiach v poézii aj v próze.

Pre Čakanku bol tento ročník odlišný od predchádzajúcich. Prvou odlišnosťou je malé jubileum. Od vzniku súťaže uplynulo 10 rokov. Za desaťročné obdobie sa súťaž vyprofilovala. Vytvorili sa 3 oblasti a v každej z nich sa otvoril priestor pre 3 vekové kategórie od najmladších po dospelých autorov, od začiatočníkov po profesionálov, čiže autorov, ktorí sú členmi Spolku slovenských spisovateľov alebo viac-menej pravidelne vydávajú svoju tvorbu knižne. Spomenieme niektoré známe mená, napr. Mária Čeretková – Gállová, Drahomíra Pechočiaková, Ľudovít Čutrík, Imrich Točka, Milan Hodál, Richard Senček a iní.

V rámci svojich možností a rozvoja kultúrnych a duchovných hodnôt sa Čakanka, n. o., venuje vydavateľskej činnosti a usiluje sa každoročne vydať aspoň jednu knihu. Takto vyšli v Čakanke diela niektorých ocenených autorov, ako sú Ľudovít Čutrík, Imrich Točka, Mária Čeretková – Gállová, Hubert Esterbauer.

Čakanku teší, že za 10 rokov existencie literárnej súťaže získala svojich stálych prispievateľov predovšetkým v oblasti mladých a najmladších autorov, ktorí v posledných rokoch dominujú v tvorivom zápolení. Osobitne by sme chceli poďakovať Literárnemu klubu pri ZUŠ Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne za pravidelnú účasť v Literárnej cene Čakanky, za jeho obohatenie súťaže o nových autorov a umelecký pohľad mladých ľudí na svet v nás a okolo nás a za prácu, ktorú venujú mladým. Rovnaká vďaka prináleží aj Literárnemu klubu z Topoľčian, menovite Zuzane Martiškovej, ktorá do súťaže priviedla v roku 2014 niekoľko mladých autorov a sama bola viackrát ocenená.

V súťaži sa stretávame s rôznou úrovňou súťažných príspevkov, niektoré sa vyznačujú originalitou a talentom, ako poézia Petra Koscelanského alebo prózy Radky Kamencovej, či Elišky Kohlíčkovej, iné sú prvými pokusmi na poli poézie a prózy. Porota si však váži každého, kto sa do súťaže prihlásil, chce brúsiť písané slovo zrkadliace naše okolie a nás samých.

10. ročník, najmä jeho finále bolo výnimočné spoločenskou situáciou, obmedzením pohybu, zatvorením škôl a ochorením Covid-19. To je druhá odlišnosť od predošlých ročníkov. Z dôvodu dodržiavania hygienických opatrení sa v máji neuskutoční kultúrny program Slová a tóny spojený s oceňovaním súťažiacich. Oceneným autorom srdečne blahoželáme a diplomy im zašleme poštou. 10. ročník súťaže o Literárnu cenu Čakanky® sa síce skončil, ale všetci sa tešíme na ročník nasledujúci.

Čakanka, n. o.

Tento rok do súťaže prišlo 89 príspevkov. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme a prajeme veľa originálnych myšlienok pri písaní poézie či prózy.

Oblasť tvorby dospelých autorov

Poézia

1. miesto: Natália Timaninková
2. miesto: Adam Kollár
3. miesto: Zuzana Martišková

Literárna galéria Čakanky

  • Drahomíra Pechočiaková za literárny prínos do súťaže Čakanky
  • Milan Hodál za literárny prínos do súťaže Čakanky a vernosť súťaži

Próza

1. miesto: Eliška Kohlíčková
2. miesto: Zuzana Martišková
3. miesto: Klaudia Rybovičová

Cena správnej rady Čakanky

Laco Zrubec za prózu Slečna od lekára

Ďakovný list Čakanky

  • Lenka Podhradská za vernosť literárnej súťaži Čakanky
  • Literárny klub ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa za obohacujúci prínos tvorby mladých autorov do literárnej súťaže
  • Literárny klub Topoľčany za obohacujúci prínos tvorby dospelých a mladých autorov do literárnej súťaže

Oblasť tvorby mladých autorov

Poézia

1. miesto: Magdaléna Martišková
2. miesto: Ivana Smolinská
3. miesto: Mária Barnovská

Próza

1. miesto: Martina Sklenárová
2. miesto: Magdaléna Martišková
3. miesto: Karolína Mária Jaleczová

Oblasť tvorby najmladších autorov

Poézia

1. miesto: Katarína Melcherová
2. miesto: Jakub Olejník
3. miesto: Natália Točeková, Ema Jeleňová

Próza

1. miesto: Daniel Capcara
2. miesto: Matúš Dubjel
3. miesto: Marianna Ibrahimi

Na stiahnute

Prečítajte si bulletin Literárnej ceny Čakanky s ukážkami ocenených prác (PDF, 650 kB)

↑ na začiatok stránky