O Čakanke

Čakanka je nezisková organizácia, ktorá vznikla 19. marca 2008. Zameriava sa na všeobecne prospešné služby. Ich cieľom je tvorba, rozvoj, obnova i prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Ľudská bytosť by nebola celistvá bez harmónie ducha i tela, preto do náplne činnosti Čakanky patrí vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Prezentovať duchovné a kultúrne hodnoty možno rôzne. Čakanka sa vo svojej práci nesústredí len na ich šírenie prostredníctvom kultúrnych podujatí, ale v rámci svojich služieb sa venuje vydavateľskej činnosti, aby takto priblížila slovenskej verejnosti trvalé duchovné hodnoty národa i ľudstva. Podporuje výtvarnú umeleckú činnosť, všíma si nedostatočný záujem spoločnosti o umelecké diela i o významné osobnosti nášho umenia a kultúry.

↑ na začiatok stránky