Športové podujatia

Ľudská bytosť by nebola celistvá bez harmónie ducha i tela, preto do náplne činnosti Čakanky patrí vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Čakanka organizuje športové podujatia

↑ na začiatok stránky