Diskokilometer 2021

My, zakladatelia športového podujatia DISKOKILOMETER z roku 1981: Ing. Milan Adamec, Ing. Július Haringa, Ing. Roman Královič a Milan Vinco Částa, s radosťou oznamujeme, že dňa 30. 6. 2021 organizujeme 41. ročník behu na 1000 m DISKOKILOMETER.

ČAKANKA, n. o.
Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra
CKVB-Městská knihovna Blatná
Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra

usporiadali 41. ročník behu na 1000m pre registrovaných aj neregistrovaných mužov, ženy a deti

DISKOKILOMETER 2021

30. júna 2021, v posledný deň školského roka, sa po tretíkrát v areáli Základnej školy nábrežie mládeže 5 uskutočnil 41. ročník najstaršieho podujatia, ktoré v rámci svojej činnosti organizuje Čakanka. 

Diskokilometer nie je potrebné Nitranom predstavovať. Jeho najstarší účastníci si pamätajú na prvý ročník z roku 1981 a na nadšenie jeho zakladateľov, dobrých priateľov, ktorí chceli mladým športovcom darovať podujatie, kde by nevládla len športová rivalita, ale rovnako kamarátska atmosféra, okorenená obľúbenou hudobnou produkciou z domova i zo vzácnych veľkých zahraničných platní. Mladšie generácie si určite radi zaspomínajú na podvečernú atmosféru, lampami osvetlenú bežeckú dráhu, očakávanie čo najlepších výkonov a túžbu vytvoriť v behu na 1000 m nový rekord Diskokilometra. Najmladšej generácii zostala sladká spomienka na čokoládovú odmenu, nadšené povzbudzovanie rodičov, blízkych kamarátov alebo spolužiakov. Koľko účastníkov, toľko jedinečných spomienok na „diskokilometrové zápolenie“. 

Napriek uplynulým štyrom desaťročiam najvernejší bežci aj pamätníci, každoročne prichádzajú na Diskokilometer zabehnúť „svoju tisícku“, zlepšiť alebo udržať svoj osobný rekord, prípadne sa navzájom povzbudzovať v pestovaní bežeckej vášne.41. ročník sa niesol v znamení detskej spontánnosti a mladosti. Diskokilometru kraľovali rozžiarené oči detí, ich nadšené džavotanie, smiech, slzičky radosti či sklamania.

Od 17. hodiny sa začala registrácia malých i veľkých bežcov. Diskokilometer začínal symbolicky aj tento rok: behom na 81 m, prvým kontaktom s bežeckou dráhou u najmenších detí, narodených v rokoch 2021 až 2019. Tartanovú dráhu spoznávali v sprievode svojich rodičov. Tieto najranejšie „bežecké“ skúsenosti boli v cieli odmenené chutnou čokoládou, potleskom a úsmevmi povzbudzujúcich divákov. Ktovie? Možno sa raz v nich prebudí budúci veľký atlét. 

Postupne sa na štartovnú čiaru postavili trochu staršie deti, narodené v rokoch 2017 až 2013, a viaceré z nich zabehli svojich prvých 200 m, potom pokračovali ročníky 2012 až 2010, aby si vychutnali víťazstvo na dráhe dlhej 600 m. Staršie deti si ako ocenenie z podujatia odniesli nezabudnuteľný zážitok a chutnú čokoládovú odmenu. Nestranný účastník alebo náhodný divák Diskokilometra určite ocenil atraktívny spôsob prebúdzania záujmu o pohyb u detí. Po detských kategóriách nasledovala skutočná tisícka pre „vážnych“ záujemcov, ročníky 2009 až 2006. Deti tejto vekovej kategórie brali beh veľmi zodpovedne. Viaceré trénovali so svojimi priateľmi, venovali sa behom v škole, niektorí v športových kluboch. Ak z nich nevyrastú budúci atléti, určite sa stanú vyznávačmibehu ako zdravého životnému štýlu. A to bolo a je pre organizátorov Diskokilometra najdôležitejšie – zasiať do detských sŕdc lásku k športovaniu a pohybu.

Slnko sa skláňalo nad obzor, keď sa začal beh dospelých. Žiadna vonkajšia okolnosť, nezmenšila odhodlanie registrovaných bežcov a bežkyne zabehnúť 1000 m za čo najlepší čas a pokúsiť sa o rekord Diskokilometra. Tí najrýchlejší si domov odniesli kresby a maľby od významného českého maliara Josefa Černého ako jedinečnú spomienku na Diskokilometer 2021.

Pokojná atmosféra podujatia, príjemný júnový večer a radosť z dosiahnutých výkonov pretekárov umocňovali neopakovateľný zážitok 41. ročníka a zároveň prebúdzali nostalgiu z rýchleho plynutia času. Po udelení posledných cien sa areál pomaly zahalil do tmy, všetko stíchlo a na bežeckú dráhu začali padať nesmelé kvapky letného dažďa. Akoby chceli dať „dažďovú bodku“ za 41. ročníkom Diskokilometra.

Aký bol Diskokilometer 2021 vo faktoch a číslach? Na podujatí sa zúčastnilo 116 pretekárov, z toho 12 žien. Detské kategórie si vyskúšalo 86 malých bežcov a bežkýň. Najstarším účastníkom podujatia sa stal Pavol Matuška, najmladšími pretekármi boli 3 detičky: Anička Csillagová, Dianka Haninová a Vincko Sýkora

Na 41. ročníku Diskokilometra sa okrem Čakanky, n. o., podieľali: Základná škola Nábrežie mládeže 5, CKVB – Městská knihovna Blatná, Stredná športová škola Slančíkovej 2 Nitra. Svojimi výtvarnými prácami ho obohatil maliar Josef Černý a spoločne so všetkými organizátormi prispel k vytvoreniu jedinečného športového podujatia.

PhDr. Janka Svítková

Miesto a čas

Areál ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra, na tartanovej dráhe – 250m.

V stredu, 30. júna 2021 od 17:00 do 21:30.

Beh o rekordy

Ženy 3:04,5
Muži 2:25,2 min.

Víťazi hlavnej kategórie “REKORD DISKOKILOMETRA” získajú kresby – kombinovaná technika (akryl) od českého maliara Josefa Černého.

Na stiahnutie

Fotogaléria

Veľa krásnych fotografií od Edity Hanzelikovej z tohto ročníka nájdete na stránkach

Fotogaléria od Ing. Miloša Gašaja:

V médiách


O tomto ročníku Diskokilometra porozprával v TV Central jeden zo zakladateľov, Ing. Roman Královič. Video nájdete na http://cetv.sk/central-live-15-6-2021/ 

Upozornenie na porušovanie práv k ochrannej známke DISKOKILOMETER

Milí priaznivci Diskokilometra. Nakoľko sme sa dozvedeli, že v rovnaký deň ako Čakanka,n.o. organizuje iný subjekt podujatie s podobným názvom, podnikli sme právne kroky k zamedzeniu zneužívania ochrannej známky Diskokilometer. Prikladáme list, ktorým sme danú organizáciu upozornili na protiprávne konanie.

↑ na začiatok stránky