Zoborský silvestrovský beh

Je druhým športovým podujatím, na ktoré je Čakanka hrdá. Pretek sa koná každoročne a právom patrí k najzaujímavejším bežeckým súťažiam. Svoju históriu začal písať v roku 1988. Nadviazal na tradíciu založenú profesorom Ladislavom Korčekom. Vtedy sa nitrianski atléti lúčili so športovým rokom výstupom na Zobor. To inšpirovalo organizátorov pokračovať v tejto tradícii formou športového zápolenia.

Zoborský silvestrovský beh je najťažší pretek v Česko-Slovensku. Trasa meria 5550 6050 metrov*. Do pozornosti verejnosti sa dostal svojím 262 288 m prevýšením* a tým, že prechádza archeologicky a historicky zaujímavým územím. To viedlo organizátorov súťaže k nezvyčajnej symbióze športu a histórie.

* zmena dĺžky trasy a prevýšenia od ročníku 2023. Sumár zmien je zhrnutý v tomto ozname.

Mapa behu Zoborský silvestrovský beh

V každom ročníku spomienková plaketa prezentuje nejaký archeologicky alebo historicky významný artefakt a víťazi sú odmeňovaní cenami, ktoré predstavujú nádoby z rôznych historických období.

Pretože je pretek náročný, nie je otvorený pre žiacke kategórie. Napriek tomu popularita súťaže každým rokom stúpa, zvyšuje sa počet pretekárov i turistov, ktorí prichádzajú povzbudiť súťažiacich a v posledný deň roka spojiť príjemné s užitočným, krásu tela s nádherou prírody a so silou ľudského ducha.

↑ na začiatok stránky