Pripravované zmeny v ZSB 2023

Upozornenie pre pretekárov ZSB prof. Ladislava Korčeka 2023

Trať meria 6050 m a prevýšenie je 288 m.

  1. Usporiadateľ pretekov ZSB prof. Ladislava Korčeka pristúpil k predĺženiu trate: Časť behu po asfalte sa predĺži na 800 metrov, aby sa pretekári dokázali bezpečne, bez kolízií zoradiť.
  2. Obrátka na trati bude po 360 metroch od štartu smerom dolu na Nitru. Trasa klesne o 26 metrov nadmorskej výšky a od tohto bodu až na Pyramídu bude trasa stúpať a celkové prevýšenie takto dosiahne 288 metrov.
  3. Pretekári sa budú prihlasovať len elektronicky, najneskôr do 28. 12. 2023 do 12.00 h. Prezentácia v deň pretekov začne o 8.10 h a bude končiť o 9.30 h.
  4. Pol hodinu pred štartom sa pretekári budú môcť zohriať v autobuse, ktorý bude pristavený pre pretekárov 50 metrov od miesta štartu.
  5. Hoci elektronické prihlasovanie oficiálne končí dňom 28. 12. 2023 o 12.00 hodine, v prípade zvýšeného záujmu pretekárov o štart na ZSB prof. Ladislava Korčeka, registrácia bude ukončená prihlásením 300-tého pretekára.

Publikované 8. 2. 2023 v kategórii Športové podujatia

↑ na začiatok stránky