5. výročie Čakanky

Čakanka, n. o., oslavuje v roku 2013 malé jubileum – 5 rokov svojej existencie a pri tejto príležitosti sa rozhodla oceniť svojich spolupracovníkov, ktorí pomáhajú Čakanke, n. o., aby sa na jej činnosť a hodnoty, o ktoré sa usiluje, nezabudlo.

Preto Cenu za najlepšiu kameru sa správna rada Čakanky, n. o., rozhodla udeliť Ing. Milanovi Adamcovi.

Cena za mladú kameru patrí talentovanému Alojzovi Částovi.

Cena za najzaujímavejšie DVD bola udelená Ing. Tiborovi Dokupilovi.

Cena za spravovanie elektronickej stránky www.cakanka.sk patrí Petrovi Angelovovi.

Okrem toho sa Čakanka, n. o., rozhodla oceniť činnosť prof. Ing. Imricha Točku, CSc., Cenou za obohacujúci prínos v oblasti regionálnej histórie.

Stiahnte si Ocenenia pri príležitosti 5. výročia Čakanky (PDF, 783 kB)

↑ na začiatok stránky