Podporte nás svojimi 2%

Podporte svojimi 2% z dane činnosť neziskovej organizácie ČAKANKA, n.o., ktorá sa svojimi aktivitami zameriava na:

  • tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
  • vydavateľskú činnosť v tejto oblasti
  • vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry

Údaje potrebné k poukázaniu dane:

  • IČO: 420 527 26
  • právna forma: nezisková organizácia
  • názov: ČAKANKA, n.o.
  • adresa: Majakovského 12, 949 01 Nitra
  • číslo účtu: 233934197/0900 (IBAN: SK50 0900 0000 0002 3393 4197)

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, vyplňte sumu a údaje o Čakanke priamo do daňového priznania do 31. marca 2023.

Ak ste právnická osoba, takisto vyplňte naše údaje priamo v daňovom priznaní (vy môžete 2% venovať viacerým organizáciám) do 31. marca 2023.

Ak ste zamestnanec, vyžiadajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy. Obe tlačivá pošlite na svoj Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska) do 2. mája 2023.

Tieto informácie sme čerpali z internetovej stránky www.rozhodni.sk, kde sa dajú stiahnuť aj všetky potrebné tlačivá.

SRDEČNE VÁM ĎAKUJEME!

↑ na začiatok stránky