Literárna cena Čakanky za rok 2022

Preskočiť na výsledky

Milé autorky, milí autori!

Rok sa s rokom zišiel a uzavrel sa ďalší, tentokrát 13. ročník súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o. Do 13. ročníka sa prihlásilo 88 autorov s 94 príspevkami. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi počet účastníkov súťaže zostal ustálený. Čo sa zmenilo, je pomer poézie a prózy. V tomto ročníku výrazne prevažuje poézia nad prózou, presnejšie zvýšil sa počet básnických textov a znížil počet poviedok a románov. 13. ročník obohatil literárnu súťaž o literatúru faktu, tvorbu dospelých pre deti a potešila nás väčšia pestrosť žánrov. Máme radosť zo stálych, resp. skalných prispievateľov a radi vítame aj nových, ktorí mali odvahu zverejniť svoje básne či poviedky a poslať ich do našej súťaže.

Hoci stále žijeme v „neistej“ dobe, témy, motívy a reflexie zostávajú nezmenené. V poézii sa väčšina autoriek a autorov zamerala na vzťahy – lásku, priateľstvo, generačné problémy, krásu prírody, úvahy o zmysle ľudskej existencie, duchovný život. V próze sme sa stretli s temnými príbehmi a fantastickou literatúrou, ale aj s poviedkami zo súčasného života, kde našli odraz rovnako naše ľudské neduhy, ako aj láska, porozumenie a schopnosť obety.

Každoročne pribúdajú autori z celého Slovenska, zjednodušene by sme mohli napísať, že zastúpené sú všetky svetové strany a väčšina slovenských krajov, naďalej sa môžeme pochváliť autormi z Česka.

Dovoľte nám, aby sme sa poďakovali každému z vás za to, že vzácne chvíle svojho voľného času venujete slovu a „práci“ s ním. U mladých a najmladších autorov ďakujeme pedagógom, ktorí ich vedú k písaniu a literatúre. Osobitné poďakovanie patrí našim dlhoročným prispievateľom: Literárnemu klubu pri ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni a Mgr. Evičke Kollárovej, ktorá v tejto základnej umeleckej škole k tradičným činnostiam ZUŠ pridala umelecké slovo. Našu úctu si zaslúži aj Mgr. Zuzana Martišková, pretože mnohé roky vedie literárny klub pri Gymnáziu v Topoľčanoch na Ulici 17. novembra. Bez príspevkov týchto dvoch klubov by bola naša súťaž ochudobnená.

Veríme, že tých, ktorí sa v 13. ročníku neumiestnili na ocenených miestach, to neodradí od písania poézie či prózy, ale naopak: ešte viac sa ponoria do oceánu slov a vytvoria originálnu poéziu alebo prózu a „privábia“ k sebe šťastie a úspech. Držíme všetkým palce a tešíme sa nasledujúci ročník súťaže o Literárnu cenu Čakanky.

Ocenení autori budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien a kultúrny program Slová a Tóny, ktorý sa uskutoční 28. mája 2023 v Močenku pri Nitre.

Čakanka, n. o.


Výsledky 13. ročníka súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o.

Oblasť tvorby dospelých autorov

Poézia

 • 1. miesto: Zuzana Podlešáková za báseň Pilulka zapomnění
 • 2. miesto: Pavol Fekete za báseň O púpave čo stratila hlavu
 • 3. miesto: Mária Kovalíková za báseň na motív básne Miroslava Válka
  „Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada“

Cena správnej rady Čakanky, n. o., za poéziu:
Zuzana Martišková

Cena žiariaceho srdca:
Lenka Podhradská za báseň Svetlo či tma

Próza:

 • 1. miesto: Magdaléna Martišková za poviedku Bezkrídle a mrazuvzdorné
 • 2. miesto: Martin Mišún za poviedku Dve kocky cukru
 • 3. miesto: Judita Ďurčová za poviedku V područí detskej dôvery

Mimoriadna cena správnej rady Čakanky, n. o.:
Karol Ács za román Reminiscencie

Cena za zachovávanie regionálnych tradícií:
Anzelma Hlôšková, Milan Hlôška za knihy Recepty močenských starých
mám, Recepty solčianskych starých mám a Recepty starých mám Bylinky

Cena za tvorbu pre deti:
Zuzana Švecová Betliarska za knihu Adventný veniec

Oblasť tvorby mladých autorov

Poézia

 • 1. miesto: Martina Aneštíková za báseň Naposledy
 • 2. miesto: Marianna Ibrahimi za báseň Notácia
  Kristián Hindický za báseň Anjel
 • 3. miesto: Ema Jeleňová za báseň Starec pred kostolom

Próza

 • 1. miesto: Marianna Ibrahimi za poviedku Bez slov
 • 2. miesto: Zina Valkusová za poviedku Mal to byť vtip!
 • 3. miesto: nebolo udelené

Oblasť tvorby najmladších autorov

Poézia

 • 1. miesto: Anežka Ščurková za báseň Anonym pre teba
 • 2. miesto: Nina Repková za báseň Za horizontom
 • 3. miesto: Katarína Tkáčiková za báseň Neopätovaná láska

Próza

 • 1. miesto: Šimon Buzgo za poviedku Adamov budík
 • 2. miesto: Izabela Bibzová za poviedku Garfild
 • 3. miesto: nebolo udelené

Ďalšie ocenenia

Cena za estetickú tvorbu DVD
Ing. Tibor Dokupil

Cena za úspešnú administráciu webovej stránky Čakanky, n. o.
Peter Angelov

Cena za kameru
Alojz Částa

Cena za dlhoročnú spoluprácu a jazykovú úpravu textov
PhDr. Anna Šulganová
Ján Stančev
PhDr. Janka Svítková

Cena za dlhoročné partnerstvo Čakanky, n. o.
Ing. Stanislav Šimko

Cena za dlhoročnú výtvarnú spoluprácu
Ing. Július Haringa
Ján Svítek

Cena za dlhoročnú spoluprácu a tvorbu medailí
Viera Fuseková

Na stiahnutie

Kritériá súťaže Literárna cena Čakanky

↑ na začiatok stránky