Oslava vysvätenia Kríža

Stretnutie priateľov, priaznivcov, spolupracovníkov Čakanky, n.o., a zaujímavých osobností.

Takto by sme mohli nazvať každoročné nedeľné posedenie, ktoré sa koná okolo Petra a Pavla. Jeho cieľom je poďakovať sa Životu za všetky dary, ktoré človek každodenne dostáva, rozvíjať a upevňovať úprimné priateľské vzťahy. Posedenie sa začína modlitbou pri Kríži v Cabaji 451, ktorý bol vytvorený na oslavu Boha a zároveň nadväzuje na slovenskú tradíciu stavania krížov s ukrižovaným Ježišom, aby sa ľudia týmto spôsobom poďakovali Bohu za uzdravenie alebo iné milosti.

Pokojné nedeľné popoludnie, spojené so slávnostným obedom, je pre prítomných nielen príležitosťou priateľsky sa porozprávať, vymeniť si získané skúsenosti, porozmýšľať nad víziami do budúcnosti, vzájomne sa obohatiť, ale je aj vyjadrením poďakovania všetkým, ktorí svojím umom, prácou, cennou radou alebo svojou osobnosťou prispeli k úspešnej činnosti Čakanky, n.o.

Za viac ako desaťročie pravidelných stretávok sa Oslava vysvätenia Kríža stala unikátnou tradíciou, na ktorej sa zúčastnilo viacero jedinečných osobností.

↑ na začiatok stránky