Slová a Tóny 25. 5. 2014

Hudobno-literárne podujatie Slová a tóny na počesť Márie Henriety Chotekovej venované spomienke na Jozefa Brunšvika a Ludwiga van Beethovena.

↑ na začiatok stránky