Slová a Tóny 13. 5. 2012

Hudobno-literárne podujatie Slová a tóny na počesť Márie Henriety Chotekovej venované spomienke na Máriu Teréziu Brunšvikovú, významnú vnučku zakladateľa dolnokrupského panstva Antona Brunšvika.

↑ na začiatok stránky