Literárna cena Čakanky rok 2020

Milé autorky a milí autori!

Posledný aprílový týždeň sa stretli členovia odbornej poroty, aby vyjadrili svoj názor a vyhodnotili literárnu súťaž o Literárnu cenu Čakanky, n. o., v tvorbe poézie a prózy za rok 2020. Po starostlivom uvážení a sčítaní bodov porota udelila prvé miesta vo všetkých kategóriách. 

Preskočiť na výsledky

11. ročník mal podobný charakter ako ročník desiaty. Opäť pribudol počet príspevkov aj počet autorov. Kým v prvých ročníkoch nám posielali práce autori z nitrianskeho okolia, v ostatných ročníkoch súťaž nadobudla nielen celoslovenský charakter (prišli nám práce zo Svidníka, Revúcej, Martina, Rosiny, okres Žilina, Topoľčian, Šenkvíc a iných miest), ale aj medzinárodný. Do 11. ročníka prispeli autori z Českej republiky a  Rakúska. V kategóriách dominuje poézia nad prózou. Najmä v oblasti poézie sa prejavilo náročné obdobie, ktoré žijeme. Pandémia vniesla do veršov viac skepsy, pesimizmu, temnejších obrazov. Najoptimistickejšou zostala próza najmladších autorov, kde v textoch nechýbal zmysel pre humor.

V tomto ročníku by sme chceli opäť vyzdvihnúť dva literárne kluby, ktoré sa venujú systematicky tvorivosti mladej generácie. Sú to: Literárny klub pri ZUŠ Jana Melkoviča zo Starej Ľubovne (Mgr. Evička Kollárová) a literárny klub, ktorý vedie Mgr. Zuzana Martišková z Gymnázia Topoľčany, Ulica 17. novembra 1180. Oba kluby sú našimi pravidelnými prispievateľmi. Viacerí autori sa z oblasti najmladších autorov dostali do kategórie dospelých. Čakanka, n. o., si váži a oceňuje ich tvorivosť, predovšetkým prácu s umeleckým slovom a kultúrny prínos.

Z pravidelne sa zúčastňujúcich autorov k najúspešnejším patria: Zuzana Martišková. Bola ocenená 8-krát, Milan Hodál, 8-krát, Magdaléna Martišková, 7-krát, Lenka Podhradská, 7-krát a Eliška Kohlíčková, 5-krát. V oblasti mladých a najmladších autorov prvenstvo úspešnosti patrí Literárnemu klubu pri ZUŠ v Starej Ľubovni, ktorý sa našej súťaže zúčastňuje pravidelne od roku 2015. Medzi najúspešnejších mladých autorov sa zaradili Natália Timaninková, Klaudia Rybovičová, Katarína Melcherová. Z Topoľčian okrem Zuzany a Magdalény Martiškových aj Mariana Ibrahimi.

V roku 2021 si pripomíname dve významné jubileá, deväťdesiate nedožité narodeniny slovenských spisovateľov Maríny Čeretkovej – Gállovej a Laca Zrubca. Pri tejto príležitosti sa obaja autori stanú súčasťou Literárnej galérie Čakanky, n. o. Obaja boli ocenení v súťaži o Literárnu cenu Čakanky a Čakanka, n. o., vydala obom knihy.

Za rok 2020 do súťaže prišlo 101 príspevkov. Hoci udeľovanie cien nebolo ľahké ani v 11. ročníku súťaže o Literárnu cenu Čakanky, porota po starostlivom sčítaní bodov udelila prvé miesta v každej oblasti a v každej kategórii. Rovnaký počet bodov u viacerých autorov nás viedol k udeleniu dvoch rovnakých umiestnení.

 

Výsledky Literárna cena Čakanky, n. o. za rok 2020

Oblasť tvorby dospelých autorov

Poézia

 1. miesto:  Eliška Kohlíčková
 2. miesto:  Barbara Plutová, Zuzana Podlešáková
 3. miesto:  Adam Kollár

Cena poroty

Hubertus Esterbauer za zbierku Básne a myšlienky

Cena Galérie Čakanky Laca Zrubca

Lenka Podhradská

Próza

 1. miesto: Zuzana Martišková
 2. miesto: Eliška Kohlíčková
 3. miesto: Mariana Michalská

Literárna galéria Čakanky

Marína Čeretková – Gállová – pri príležitosti nedožitých 90. narodenín a za literárnu tvorbu

Laco Zrubec – pri príležitosti nedožitých 90. narodenín za celoživotné dielo a kultúrny prínos

Viac o Literárnej galérii Čakanky

Oblasť tvorby mladých autorov

Poézia

 1. miesto: Marek Jaroš, Sabina Halmová
 2. miesto: Katarína Melcherová
 3. miesto: Sabina Sekmanová

Próza

 1. miesto: Natália Drábiková
 2. miesto: Matúš Gono
 3. miesto: Karolína Mária Jaleczová

Oblasť tvorby najmladších autorov

Poézia

 1. miesto: Natália Točeková, Soňa Čandíková
 2. miesto: Klaudia Šprochová
 3. miesto: Lenka Melcherová

Próza

 1. miesto: Nela Chovancová
 2. miesto: Daniel Capcara
 3. miesto: Matúš Dubjel

11. ročník súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o., sa úspešne skončil a uzavrel. Odborná porota želá veľa invencie a úspechov v písaní prózy a v tvorbe poézie. Najúspešnejším autorom gratulujeme, ostatným ďakujeme za účasť v našej súťaži a prajeme im veľa nadšenia a jedinečných nápadov pri písaní. 

Čakanka, n. o.

Na stiahnutie

↑ na začiatok stránky