Literárna cena Čakanky rok 2020

Čakanka, n. o., vyhlasuje 11. ročník súťaže Literárna cena Čakanky za rok 2020 v tvorbe prozaických žánrov a poézie.

Súťažné práce je potrebné zaslať do 30. marca 2021 na mailovú adresu:

janka.svitkova@cakanka.sk

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 30. apríla 2021 a bude zverejnené na webovej stránke www.cakanka.sk.

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať počas programu Slová a tóny v máji 2021. Presný termín bude zverejnený na webovej stránke a ocenení autori budú o konaní akcie osobne informovaní.

Kritériá súťaže sú uvedené na webovej stránke Čakanky, n. o.

↑ na začiatok stránky