Literárna cena Čakanky

Na „rodnom liste“ Čakanky, n. o., je uvedený oficiálny dátum jej zrodu 19. marec 2008, ale Čakanka rozvíjala duchovné a kultúrne hodnoty mnoho rokov predtým. Hoci začínala rozvojom telesnej kultúry a športovými podujatiami, nezostali dlho osamotené, pretože cieľom zakladateľov a priateľov neziskovej organizácie bolo rozvíjať osobnosť človeka harmonicky, celistvo.

Postupne upriamila svoju pozornosť aj na literárnu tvorbu, predovšetkým na poéziu, prózu a literatúru faktu.  Takto začali vychádzať prvé knihy s logom Čakanky, n. o. Lenže Čakanka nechcela zúžiť svoje pôsobenie a činnosť len na obmedzený okruh známych a skúsených autorov nitrianskeho regiónu a okrem vydavateľskej činnosti sa rozhodla vytvoriť literárnu súťaž otvorenú pre všetkých: rovnako pre mladé začínajúce talenty, ako aj pre skúsených básnikov a prozaikov. Nenápadne, ale s jasným zámerom sa postupne zrodila Literárna cena Čakanky.

Za roky svojej existencie literárna súťaž nadobudla jasné kontúry a získala značný okruh svojich priaznivcov a súťažiacich. Väčšina z nich sa zaradila k pravidelným účastníkom súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o., v niektorej zo súťažných kategórií a prihlasujú sa do nej autori z celého Slovenska.

Pre neziskovú organizáciu Čakanka je účasť známych aj menej známych autorov v súťaži veľkou cťou a uznaním. Tých, ktorí sa umiestnili v literárnej súťaži viackrát na najvyšších miestach, získali niektoré z mimoriadnych ocenení alebo inak obohatili súťaž, sa Čakanka, n. o., rozhodla zaradiť do Literárnej galérie Čakanky. Ide o najvyššie ocenenie za výnimočný prínos do súťaže, za humanistické posolstvo tvorby, za prínos do regionálneho rozvoja kultúry alebo duchovný rozvoj v najširšom zmysle slova. Za rok 2018 takéto ocenenie získali:

Ľudovít Čutrík – za prínos k rozvoju regionálnej kultúry dielom Sága slovenskej dediny a za pozoruhodnú publikáciu 100 rokov nitrianskej atletiky.

Lenka Podhradská – ktorá napriek svojmu ťažkému osudu v jednoduchou formou napísaných básňach šíri lásku, radosť a optimistický pohľad na svet a život.

Výsledky predchádzajúcich ročníkov

↑ na začiatok stránky