Literárna cena Čakanky za rok 2021

Súťaž o Literárnu cenu Čakanky za kalendárny rok 2021 sa uzavrela. Porota prijala 97 príspevkov od 89 autorov. Všetky práce pozorne prečítala a na hodnotiacom stretnutí po konfrontovaní názorov jednotlivých porotcov a sčítaní bodov ich ohodnotila.

Výsledky súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o., za rok 2021

Oblasť tvorby dospelých autorov

POÉZIA
1. miesto: Zuzana Podlešáková
2. miesto: Mária Kovalíková
3. miesto: Eliška Kohlíčková, Magdaléna Martišková

Cena za optimistický pohľad na život a stelesnenie vytrvalosti
Lenka Podhradská

PRÓZA
1. miesto: Lenka Kóňová
2. miesto: Eliška Kohlíčková
3. miesto: Zuzana Komanová, Marianna Michalská

Oblasť tvorby mladých autorov

POÉZIA
1. miesto: Martina Aneštíková
2. miesto: Ema Rusiňáková
3. miesto: Ema Frölichová

PRÓZA
1. miesto: Simona Martonková
2. miesto: Mária Barnovská
3. miesto: Michal Fráter

Tvorba najmladších autorov

POÉZIA
1. miesto: Klaudia Šprochová
2. miesto: Ema Jeleňová
3. miesto: Kamila Lehetová, Lenka Melcherová

PRÓZA
1. miesto: Matúš Dubjel
2. miesto: Marianna Ibrahimi
3. miesto: Daniel Capcara, Anežka Ščurková

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli poslať svoju tvorbu do našej súťaže
a skúsiť šťastie. Ak sa tento rok neumiestnili na ocenených miestach, nech nehádžu
flintu do žita, resp. nech nevešajú hlavu, môže sa im to podariť v nasledujúcich ročníkoch.
Súťaž sa uzavrela, 12. ročník sa stal minulosťou, ale ocenení autori budú pozvaní
na slávnostné odovzdávanie cien a kultúrny program Slová a Tóny, ktorý sa
konal v sobotu 28. mája 2022 v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Na stiahnute

↑ na začiatok stránky