Literárna cena Čakanky za rok 2021

Milí priatelia literárnej súťaže, začínajúci i skúsení autori!

Čakanka, n. o., vyhlasuje 12. ročník súťaže Literárna cena Čakanky v tvorbe poézie a prozaických žánrov za rok 2021.

Súťažné práce je potrebné zaslať do 30. marca 2022 na mailovú adresu:
janka.svitkova@cakanka.sk

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30. 4. 2022 a bude zverejnené na webovej stránke Čakanky, n. o.

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať počas programu Slová a Tóny v máji 2022. Presný termín bude zverejnený na webovej stránke a ocenení autori budú o konaní akcie osobne informovaní.

Kritériá súťaže

↑ na začiatok stránky