Slová a tóny

Slová a tóny je hudobno-literárny cyklus, ktorý vznikol na počesť Márie Henriety Chotekovej, zakladateľky rozária v Dolnej Krupej, ktorá sa popri svojej záľube venovala tiež charitatívnej činnosti a usilovala sa šíriť kultúru a vzdelanosť v dedinskom prostredí.

Čakanka, n. o. nepriamo nadväzuje na túto činnosť a v príjemnom prostredí freskovej sály kaštieľa v Dolnej Krupej symbolicky, umeleckou formou sprostredkúva informácie o živote významných osobností, predstavuje diela, umelecké i duchovné hodnoty, na ktoré sa v uponáhľanom živote v našej krajine zabúda. Takto sa verejnosť prostredníctvom slov aj tónov hudby dozvedela viac o Velimirovi Chlebnikovovi, Alojzovi Štróblovi, Karolovi Spišákovi a iných významných osobnostiach.

Podujatie Slová a tóny organizuje nezisková organizácia Čakanka v spolupráci so Slovenským národným múzeom, hudobným múzeom kaštieľ Dolná Krupá, Mestom Nitra a Základnou umeleckou školou Jozefa Rosinského v Nitre od roku 2007.

↑ na začiatok stránky