Literárna cena Čakanky za rok 2023

Preskočiť na výsledky

Milé naše autorky aj milí autori!

Zatvorili sme pomyselnú stránku 14. ročníka súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o., aby sme mohli bilancovať.

Za 14 rokov svojej existencie si súťaž našla mnoho priaznivcov na celom Slovensku aj v Čechách. Svoje literárne práce – básne, poviedky, novely a romány nám posielajú rovnako žiaci základných škôl, ako dospelí autori, začiatočníci aj takí, ktorým sa podarilo vydať svoju vlastnú knihu. Povedomie o našej súťaži sa dostalo do rôznych končín našej krajiny a počet účastníkov súťaže sa ustálil. Dokonca máme autorské stálice, s ich tvorbou sa stretávame takmer každý rok, čo je pre nás veľká česť. Je pozoruhodné, že v dobe obrovského rozvoja IT technológií sa nájdu učitelia a literárne kluby, ktoré podporujú tvorivé písanie a slovesné umenie. K nim určite patria ZUŠ Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne a klub pri Gymnáziu v Topoľčanoch na Ulici 17. novembra.

Veľmi nás teší, že takýmto spôsobom môžeme propagovať tvorivosť a tvorbu všetkých generácií, a veríme, že našej súťaži zostanete verní aj v nasledujúcich ročníkoch.

Ako vyzerá naša literárna súťaž v číslach? 14. ročníka sa zúčastnilo 81 autorov s 88 príspevkami. Opäť musíme skonštatovať, že v posledných ročníkoch dominanciu prevzala poézia. Je to pochopiteľné, pretože realita, ktorú žijeme, sa rýchlejšie vyjadrí pomocou poetickej skratky ako rozsiahlou prózou.

V tomto ročníku bolo vyhodnotenie súťaže pre porotu pomerne náročné, lebo nám prišlo viacero prác na veľmi podobnej úrovni, ale po náležitom a starostlivom zvážení udelila ceny v každej oblasti a kategórii. Súťaž sa skončila, už teraz sa tešíme na jej nasledujúci ročník a prajeme vám tvorivú myseľ a radosť z písania.

Čakanka, n. o.

Výsledky 14. ročníka súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o.

Oblasť tvorby dospelých autorov

Poézia

1. miesto: Anna Lažová za báseň Cesty osudu
2. miesto: Marek Lehocký za báseň Bieli pútnici
3. miesto: Pavol Fekete za báseň V myšlienkach

Cena za optimistickú tvorbu: Lenka Podhradská

Próza

1. miesto: Miroslava Dulová za poviedku Osudová príťažlivosť
2. miesto: Edita Ďurčová za poviedku Dilema
3. miesto: Judita Ďurčová za poviedku Mesačné tulipány

Mimoriadna cena Čakanky, n. o.: Marta Bis za román pre deti Askárria

Oblasť tvorby mladých autorov

Poézia

1. miesto: Martina Aneštíková za báseň Lunapark
2. miesto: Patrícia Michalidesová za báseň Knihy
3. miesto: Ema Rusiňáková za báseň Chcem

Próza

1. miesto: Silvia Vrbovská za poviedku Valčík
2. miesto: Daniela Adamovičová za poviedku Ľalia
3. miesto: Daniela Strihanová za novelu Tajomstvá temných sfér

Oblasť tvorby najmladších autorov

Poézia

1. miesto: Natália Točeková za báseň Zamilovaná
2. miesto: Lenka Starinská za báseň Mytológia
3. miesto: Izabela Bibzová za báseň Hojdačka

Próza

1. miesto: Lenka Starinská za príbeh O načúvacích prístrojoch
2. miesto: Sofia Mária Danielovičová za príbeh Slimák
3. miesto: Natália Točeková za reflexiu Domy pre ľudské mysle

Na stiahnutie

Výsledky 14. ročníka Literárnej ceny Čakanky (PDF)

Bulletin Literárnej ceny Čakanky 2023 (PDF)

↑ na začiatok stránky