Výsledky súťaže rok 2012

Odborná porota Čakanky, n. o., starostlivo prečítala príspevky, ktoré prišli do literárnej súťaže, a rozhodla sa Literárnu cenu Čakanky, n. o. za rok 2012 udeliť nasledovne:

Kategória próza

1. miesto: Ing. Ľudovít Čutrík za 1. časť 5. dielu knihy Sága slovenskej dediny

2. miesto: Drahomíra Pechočiaková za dve poviedky z knihy Dozrievanie v „Nežnej“

3. miesto: Vanessa Joriová za poviedku Svet je jedna obrovská dedina

Diplomy z kategórie próza (PDF, 490 kB)

Kategória poézia

1. miesto: PhDr. Pavol Sika za zbierku Básne, ktorá vyšla posmrtne

2. miesto: Hana Tothová za zbierku Zopár krátkych veršov a Drahomíra Pechočiaková za báseň Stretávka po päťdesiatich rokoch

3. miesto: Ing. Milan Hodál za cyklus básní Planéta Zem ako jedna rodina a Eleni Cay za zbierku poézie Digitálne myšlienky

CENU POROTY za rok 2012 získala Lenka Podhradská za zbierku básní Poetické vyznanie.

Diplomy z kategórie poézia (PDF, 535 kB)

↑ na začiatok stránky