Výsledky súťaže rok 2014

Čakanka, n. o., uzavrela 15. marca 2015 V. ročník literárnej súťaže pôvodnej tvorby Cena Čakanky, n. o., v kategóriách poézie a prózy.Odborná porota si so zaujatím prečítala všetky literárne príspevky a po dôkladnom uvážení sa rozhodla príspevky jednotlivých autorov oceniť nasledovne:

V oblasti tvorby pre dospelých v kategórii

Poézia

 • 1. miesto: Drahomíra Pechočiaková, Čipovanie mláďat
 • 2. miesto: Milan Hodál, (H)Lásky
 • 3. miesto: Peter Szentpéteri, Rozhovory pri nevydarenom sexe

Próza

 • 1. miesto: Radka Kamencová, Mikuláš
 • 2. miesto: Zuzana Martišková, Katedrála snov
 • 3. miesto: nebolo udelené

Cena poroty: Marína Čeretková – Gállová, Ružový cumeľCena správnej rady Čakanky, n. o.,: Lenka Podhradská, Tuláci

V oblasti tvorby mladých autorov v kategórii

Poézia

 • 1. miesto: Boris Katrušin, Fosília ľudstva
 • 2. miesto: Dávid Homola, Kúsky samoty
 • 3. miesto: Jakub Ševčík, Karikatúra básnika

Próza

 • 1. miesto: Monika Gregoríková, Dnešný svet
 • 2. miesto: Ľudmila Zimmermannová, Nepoučiteľná
 • 3. miesto: Dominika Kidricová, Varovanie

V tomto ročníku sa do súťaže prihlásili aj autori do 15 rokov. Hodnotiaca porota sa rozhodla tieto príspevky oceniť.

V oblasti tvorby najmladších autorov v kategórii

Poézia

 • 1. miesto: Lenka Rusňáková, Talent
 • 2. miesto: Alex Dobrovič, Iní
 • 3. miesto: Zuzana Chmeliarová, Leto

Próza

 • 1. miesto: Magdaléna Martišková, S Edmundom
 • 2. miesto: nebolo udelené
 • 3. miesto: nebolo udelené

Na stiahnute

Úryvky príspevkov autorov, ktorí zaujali porotuÚryvky príspevkov ocenených autorov Literárnej ceny Čakanky, n.o.

↑ na začiatok stránky