Literárna galéria Čakanky

Pre neziskovú organizáciu Čakanka je účasť známych aj menej známych autorov v súťaži veľkou cťou a uznaním. Tých, ktorí sa umiestnili v literárnej súťaži viackrát na najvyšších miestach, získali niektoré z mimoriadnych ocenení alebo inak obohatili súťaž, sa Čakanka, n. o., rozhodla zaradiť do Literárnej galérie Čakanky. Ide o najvyššie ocenenie za výnimočný prínos do súťaže, za humanistické posolstvo tvorby, za prínos do regionálneho rozvoja kultúry alebo duchovný rozvoj v najširšom zmysle slova.

Za rok 2018 takéto ocenenie získali:

Ľudovít Čutrík – za prínos k rozvoju regionálnej kultúry dielom Sága slovenskej dediny a za pozoruhodnú publikáciu 100 rokov nitrianskej atletiky.

Lenka Podhradská – ktorá napriek svojmu ťažkému osudu v jednoduchou formou napísaných básňach šíri lásku, radosť a optimistický pohľad na svet a život.

Za rok 2019 ocenenie získali:

Drahomíra Pechočiaková

Milan Hodál

Imrich Točka

↑ na začiatok stránky