Slová a Tóny 17. 5. 2009

Hudobno-literárne podujatie Slová a tóny na počesť Márii Henriete Chotekovej venované pamiatke na Alojza Štróbla, významného uhorského sochára slovenského pôvodu.

↑ na začiatok stránky