O Andrejovi Červeňákovi

Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. (fotografia)Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. je duchovne a literárne ukotvený v minulosti slovenského národa a Nitry ako “matke miest slovenských” (bol editorom a vedeckým redaktorom 10. ročníku Almanachu Nitra, ktorý nadväzuje, aktualizuje a rozvíja odkaz J. M. Hurbana o jednote národa), zápasí o duchovne a literárne tolerantný a pluralistický obraz súčasnej slovenskej kultúry a literatúry (vydal ako spoluautor a editor 27 zborníkov o živote a diele súčasných slovenských autorov), vydal 25 samostatných monografií a cca 40 zborníkov ako spoluautor a editor z oblasti dejín slovanskej a ruskej literatúry, poetiky, semiotiky, ale najmä literárnej komparatistiky, ktorá rešpektuje národné korene literatúry, zápasí o jej dnešok, ale anticipuje aj jej národný a nadnárodný zajtrajšok v atmosfére integrácie a globalizácie. Jeho vedeckovýskumná metóda má interdisciplinárny charakter. Jednota troch dimenzií – minulosti, súčasnosti a budúcnosti – vytvára perspektívu pre literatúru dneška a zajtrajška. Táto strategická perspektíva tvorí aj základ edičnej politiky Čakanky, n. o. Preto sa Čakanka rozhodla vypísať súťaž o Cenu profesora Andreja Červeňáka.Profesor Andrej Červeňák nás navždy opustil 11. februára 2012.Pozrite si posledný rozhovor s Andrejom Červeňákom.Odchod Andreja Červeňáka je veľkou stratou nielen pre SSS, slovenskú kultúru a literatúru, ale aj pre literárnu súťaž Čakanky, n. o., Cena Andreja Červeňáka. Jeho rýchly a nečakaný odchod sa dotkol sŕdc účastníkov literárnej súťaže a Milan Hodál, jeden z ocenených autorov, venoval pánu profesorovi príležitostnú báseň.

DOKOLEČKA

Pýtame sa stále dokolečka: – Čo je potom keď už zatlačia nám viečka??? Keď vyšliapneš nohu z plynu a všetky dni už sa minú… Za hmlovinou v galaktickej spleti Možno nájdeš celkom nové svety Dimenzie času Nepoznané vnemy Vo vyššej kvalite v HáDé rozlíšení Zo samej podstaty je to vlastne jedno Či je to konečná a či nekonečno Začiatok aj koniec Len tak to dá zmysel Kruh sa uzatvoril Lebo raz sa musel…

Milan Hodál

↑ na začiatok stránky