Slová a Tóny 26. 5. 2013

Hudobno-literárne podujatie Slová a tóny na počesť Márie Henriety Chotekovej venované 150. výročiu Márie Henriety Chotekovej.

↑ na začiatok stránky