Výsledky súťaže Cena Andreja Červeňáka rok 2011

30. novembra 2011 sa uzavrel 2. ročník trojročného tematického cyklu literárnej súťaže Cena Andreja Červeňáka v kategóriách próza a poézia pod názvom Slovenská a nitrianska dedina Chrenová včera a dnes a svet ako veľká dedina humorne i vážne.Prvý ročník bol venovaný relatívne priestorovo a časovo lokálnej téme Dedina ako jedna rodina, kde sa dedina chápala ako istá uzavretá komunita.Druhý ročník mal názov Strata duchovnej komunikácie vo vežiakoch a zaoberal sa témou rozpadu dedinskej komunity, stratou ukotvenosti vo vidieckom prostredí, väzby k prírode a odcudzenosti v rýchlo vystavaných mestských sídliskách, rozpadu patriarchálnych a generačných väzieb.Odborná porota pozorne prečítala všetky práce, vyhodnotila ich a po zvážení udelila jednotlivé ocenenia.

Víťazi v kategórii PRÓZA

  • 1. miesto – Ján Tužinský, Sklené oko
  • 2. miesto – Vanessa  Jóriová, Canis lupus
  • 3. miesto – Hana Tóthová, Zbierka noviel

Víťazi v kategórii POÉZIA

  • 1. miesto – Jana Štefánia Kuzmová, Až vtedy zmĺknem
  • 2. miestoGustáv Rumánek, Sto haiku a iné veršeTeodora Kaňová, Nová Atlantída
  • 3. miestoPeter Korman, Sen – Odkaz z peklaBohuslava Vargová, Žije v nás

Cena poroty bola udelená Milanovi Hodálovi za satirickú poéziu Babenky zo sídliska.Zároveň UKF, nitrianska odbočka SSS, Mesto Nitra a Čakanka, n. o., vyhlasujú 3. ročník tematického cyklu literárnej súťaže CENA ANDREJA ČERVEŇÁKA pod názvom

Planéta Zem ako jedna dedina

Príspevky prosíme zaslať na adresu: Čakanka, n. o., Majakovského 12, 949 01 Nitra alebo na mailovú adresu: janka.svitkova@cakanka.sk

↑ na začiatok stránky