Medailón Viery Fusekovej

Viera Fuseková, rodená Šimová, keramička, sa narodila 30. septembra 1963, vyrastala v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1979 – 1983 študovala odbor keramika na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Bratislave. Po jej absolvovaní pracovala v rodnom meste v Podjavorinskom múzeu ako reštaurátorka historickej keramiky. Po vydaji a materskej dovolenke si v roku 1991 otvorila živnosť a zriadila ateliér v Lukáčovciach, kde aj býva.

Pre jej tvorbu je charakteristická rôznorodosť výtvarných a výzdobných techník, venuje sa výrobe tak úžitkovej, ako aj dekoratívnej keramiky. Azda pod vplyvom manžela archeológa, je jej veľkou záľubou vyhotovovanie a vypaľovanie nádob tradičnými spôsobmi, tvaroslovím inšpirovaných nálezmi z rôznych kultúr nášho praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku. Dlhodobo spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV, s rôznymi múzeami a spolkami. Z nich treba vyzdvihnúť viac ako tri desaťročia trvajúcu spoluprácu s občianskym združením Čakanka. Preň vyhotovuje plakety pre účastníkov Zoborského silvestrovského behu, ako aj spomienkové predmety pre víťazov, dobrovoľných rozhodcov a organizátorov pretekov.

Okrem replík starobylej keramiky v expozíciách viacerých múzeí sa záujemci mali možnosť stretnúť s voľnou tvorbou Viery Fusekovej na viacerých výstavách, napríklad v Lučenci, Nitre, v Piešťanoch, Bratislave a v Novom Meste nad Váhom.

Medailón Viery Fusekovej na stiahnutie (PDF)

Publikované 11. 5. 2023 v kategórii Ľudia a osobnosti

↑ na začiatok stránky