O tebe a o mne

2015_O TEBE a O MNEV roku 2015 sa Čakanka podujala vydať knihu siedmich poviedok známej nitrianskej autorky Maríny Čeretkovej – Gállovej O tebe a o mne. Ide o životné príbehy ľudí, ktorí sa svojím spoločenským, sociálnym, fyzickým a niekedy aj psychickým stavom dostanú na okraj spoločnosti, do izolácie, kde sa musia konfrontovať so sebou, ale aj so svetom, z ktorého boli vylúčení. Autorka svojím sugestívnym jazykom približuje čitateľom vonkajší i vnútorný svet týchto ľudí pred rokom 1989, ale zároveň má čo povedať aj súčasníkovi, pretože ľudské problémy sú súčasťou ľudského bytia v každom čase.

Návrh obálky a obálka Meka Mojžišová.

1. vydanie, Nitra 2015, ISBN 978-80-89624-07-2, 194 strán

↑ na začiatok stránky