Aenus, V oku Hóra

Obal knihy Aenus, V oku HóraAutorom nemeckého originálu historického románu Aenus, vydaného v roku 2006 v Európskej únii, je Hubert Esterbauer pochádzajúci z mesta Braunau nad Innom. Slovenský preklad historického románu bol vydaný vo vydavateľstve Čakanka, n.o. v roku 2017 a autorkou prekladu je Mgr. Jana Bestvinová. Obaja autori získali za svoju tvorbu Cenu Čakanky, n.o.

1. vydanie, Nitra 2017, ISBN 978-80-89624-10-2, 183 strán.

↑ na začiatok stránky