Literárna cena Čakanky – ročník 2019

Literárna cena Čakanky

Čakanka, n. o. vyhlasuje 10. ročník súťaže Literárna cena Čakanky v tvorbe prozaických žánrov a poézie za rok 2019.

Podmienky súťaže

Súťaž je rozdelená na 3 oblasti

  • Oblasť tvorby najmladších autorov – veková kategória do 15 rokov
  • Oblasť tvorby mladých autorov – veková kategória do 19 rokov
  • Oblasť tvorby dospelých autorov – bez vekového ohraničenia

Súťažné práce musia byť pôvodné, nesmú byť prevzaté z iných zdrojov.

Rozsah prác

Poézia: Autor musí zaslať 4 básne
Próza: Autor musí zaslať
a) poviedku: 4 normované strany
b) román: 10 – 15 normovaných strán

Jedna normovaná strana prozaického textu má formát A4 (297 mm x 210 mm a obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier).

Označovanie strán

Na každej strane treba uviesť:

  1. názov
  2. meno autora
  3. adresu autora
  4. mail autora
  5. telefónne číslo autora
  6. ak ide o žiakov ZŠ alebo SŠ, je potrebné uviesť vek žiaka a adresu školy

Uzávierka súťaže

Súťaž za predchádzajúci kalendárny rok sa každoročne uzatvára 15. marca nasledujúceho roka.

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 30. apríla 2020 a bude zverejnené na tejto webovej stránke.

Odovzdávanie cien

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas programu Slová a tóny v máji 2019. Presný termín bude zverejnený na webovej stránke a ocenení autori budú o konaní akcie osobne informovaní.

Zasielanie prác

Súťažné práce je potrebné zaslať do 15. marca 2020 na mailovú adresu: janka.svitkova@cakanka.sk.

Ochrana osobných údajov

Čakanka, n. o., v zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobné údaje o autoroch nezverejňuje ani neposkytuje. Slúžia len pre potreby členov hodnotiacej poroty.

↑ na začiatok stránky