Posledná rozlúčka s profesorom Imrichom Točkom

S bolesťou v srdci oznamujeme priateľom a známym, že dňa 9. mája 2020 nás navždy opustil náš drahý prof. Imrich Točka.

Posledná rozlúčka sa uskutočnila v piatok, 15. mája 2020 o 11. hodine na Mestskom cintoríne v Nitre.

Za vzácnym priateľom

Obmývaní oceánom rôznorodých informácií ich často vnímame ako samozrejmosť. Prichádzajú a odchádzajú ako morské vlny, predošlé striedajú nové a iba tie, ktoré v nás prebudia silný cit, zanechajú hlbšiu stopu v našich mysliach, v našich srdciach. Niektoré z nich sa nám vryjú do pamäti navždy. Ako správa z 9. mája 2020…

Svoje jedinečné a bohaté putovanie po ceste životom ukončil univerzitný profesor Ing. Imrich Točka, CSc. Odišiel ticho a nenápadne z reálneho časopriestoru do iných svetov: do sveta spomienok najbližších, priateľov aznámych, do sveta, kde každý dobrý skutok a myšlienka neumierajú, kde sa stávajú klenotom obohacujúcim človečenstvo.

Prof. Točka sa narodil v júni na počiatku leta v Tormoši – Chrenovej, kde strávil roky detských hier a šibalstiev. Bol to život v prostredí, v ktorom každý každého poznal, úrodná zem, lúky, lesíky a sady boli darom a človek bol viac spätý s prírodným bytím ako dnes. Vidiecke prostredie, ale aj blízkosť Nitry ovplyvnili jeho budúce smerovanie. Po ukončení jedenásťročnej školy ho srdce zaviedlo na vtedajšiu vysokú školu poľnohospodársku. Tu sa mohol venovať problematike poľovníctva, šľachtiteľstva a chovu malých hospodárskych zvierat ako vysokoškolský pedagóg. Stal sa z neho známy odborník a vynikajúci znalec v tejto oblasti. Nadobudnuté poznatky publikoval v mnohých odborných článkoch a publikáciách.

Jeho osobné záujmy boli oveľa širšie a neobmedzovali sa len na poľnohospodárstvo a poľovníctvo. Počas celého života sa zaujímal o kultúrne dianie a históriu nielen rodnej obce, ale tiež nitrianskeho regiónu. Keď Chrenová musela ustúpiť novému sídlisku a starý svet dedov a otcov zmizol v nenávratne, rozhodol sa, že časy detstva a život Chrenovčanov zachová pre nasledujúce generácie v knižnej podobe, a tak v roku 2002 vzniklo prvé dielko Tormoš – Chrenová, dejiny obce. Bol to prvý krok, ktorým vstúpil do sveta populárno – náučnej literatúry. Odvtedy sa jeho záujem o numizmatiku, kampanológiu a predovšetkým históriu prehlboval. S veľkým zanietením vyhľadával fakty z histórie a ľudí, aby mohol zaznamenať, čo by mohli odviať nezáujem a ľahostajnosť. Postupne sa rodilo vzácne svedectvo o kultúrnom dianí v regióne pod Zoborom v predchádzajúcich storočiach a nadobúdalo jasné kontúry vo viacerých zaujímavých a príťažlivých knihách. Jeho rodiace sa knihy rozprávali o minulosti, o kráse života navonok obyčajných, ale múdrych a šikovných vidiečanov. Profesor Točka cítil potrebu utužiť priateľstvo rodákov aj na stretnutiach Chrenovčanov, kde sa zo živých rozhovorov vynárali jedinečné príhody o živote a osobnostiach tejto obce na pokraji Nitry. Uvedomoval si, že plynúci čas a rýchlosť zmien v modernej spoločnosti môžu urýchliť zabúdanie na minulé generácie. Túžil zanechať trvalé stopy v čase, jedinečné svedectvo bohatého kultúrneho života…

Úprimné a hlboké priateľstvo profesora Točku sa stalo pevným pilierom spolupráce s neziskovou organizáciou Čakanka. Spolupráca a priateľstvo úplne prirodzené, veď sa v Čakanke stretli chrenovskí rodáci. V srdečných a otvorených stretnutiach klíčili mnohé dobré myšlienky a činy. Z krásneho priateľstva dozreli vzácne plody – knihy Zo starej Chrenovej veselo i vážne, Nitra na medailérskych pamiatkach a História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej.

Plynúci čas prehlboval priateľstvo prof. Točku s Čakankou a on pomáhal kamarátskym slovom, dobrou radou, svojou skúsenosťou. Nikdy nezabúdal na priateľov, vedel ich oceniť na verejných podujatiach aj na súkromných stretnutiach. Stále sledoval dianie v Čakanke a rád sa zúčastňoval na jej podujatiach. Vznik súťaže o Literárnu cenu Čakanky prijal s nadšením. Už v prvom ročníku súťaže získal jedno z najvýznamnejších ocenení.
Prof. Točka miloval život aj dary, ktoré človeku ponúkal, miloval históriu a jej artefakty, krajinu v okolí Zobora a predovšetkým ľudí, ktorí v tomto priestore žili a tvorili. Stopy tejto lásky budú čitatelia stále nachádzať v jeho knihách, v diele, ktoré po sebe zanechal. A nositeľmi týchto stôp budú tiež blízki a priatelia.

Obmývaní oceánom rôznorodých informácií, prichádzajúcich a odchádzajúcich ako morské vlny, môžeme zľahostajnieť, ale obmývaní skutočným priateľstvom, činorodosťou a skutkami zrodenými z lásky sa staneme bohatšími.

Správa z 9. mája 2020 zarmútila naše srdcia, ale profesor Ing. Imrich Točka, CSc., v nich zostáva ako vzácny človek, milovník nitrianskej histórie, objaviteľ regionálnych kultúrnych pamiatok, autor odborných a populárno-náučných kníh a predovšetkým veľký priateľ, ktorého myšlienky ačiny neumierajú, ale sa zmenia na klenot obohacujúci človečenstvo.

Imrich, drahý náš priateľ, si s nami stále a my sme s Tebou

Čakanka, n. o.

Spomíname si aj na slová prof. Točku o vplyve Čakanky na jeho spisovateľskú činnosť, ktoré vyslovil pri príležitosti 10. výročia založenia Čakanky.

Fotografie prof. Imricha Točku, autorka: Dita Fiebigová

Publikované 12. 05. 2020 v kategórii Ľudia a osobnosti

↑ na začiatok stránky