História ochotníckeho divadla v Nitre-Chrenovej

V prvom jarnom mesiaci roku 2011 Čakanka, n. o., prichádza k čitateľom s novou knihou prof. Ing. Imricha Točku, CSc., HISTÓRIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V NITRE – CHRENOVEJ, ktorou vrcholí jeho úsilie o zachovanie duchovného a kultúrneho odkazu bývalého Tormoša – Chrenovej, dediny na pokraji mesta Nitra pre budúce pokolenia. Dedina so svojím typickým koloritom a rázovitým životom zanikla, ale zostali spomienky a tie sa slovom i fotografiou prof. Imrich Točka pokúsil zaznamenať vo svojej najnovšej knihe. Je napísaná s vďakou a láskou a je venovaná všetkým, ktorým učaroval život na doskách javiska a ktorí s veľkým zaujatím prinášali chrenovským divákom, ale nielen im, pôvodné slovenské divadelné hry. Autor sa zameriava na stručnú históriu, vývoj a úspechy chrenovských ochotníkov a v príjemnej grafickej podobe na vzácnych dobových fotografiách dokumentuje ochotnícky repertoár hier od roku 1932 do roku 1973. Kniha je zaujímavým dokumentom, pekným artefaktom, ale aj inšpiráciou ako odovzdávať trvalé hodnoty nasledujúcim generáciám.

1. vydanie, Nitra 2011, ISBN 978-80-970056-7-2, 77 strán

↑ na začiatok stránky