Nitra na medailérskych pamiatkach

Nitra na medailérskych pamiatkachDruhou zaujímavou publikáciou, ktorá nesie logo Čakanka, n. o., je kniha Imricha Točku: Nitra na medailérskych pamiatkach, kde sa o Nitre dozvedáme netradične, prostredníctvom medailí vydávaných pri rozličných príležitostiach rôznymi organizáciami a inštitúciami. Kniha zaujme rovnako zberateľov medailí i laikov.

1. vydanie, Nitra 2010, ISBN 978-80-970056-4-1, 86 strán

↑ na začiatok stránky