Spomienka na Ing. Ľudovíta Čutríka

Vo štvrtok 6. augusta 2020 sa v Bábe konala spomienka na atletického trénera a spisovateľa Ľudovíta Čutríka, ktorý skonal 7. apríla 2020.

Hoci odišiel ticho a nenápadne, obklopený len najbližšími, zanechal po sebe výraznú stopu v atletickej činnosti, v srdciach svojich zverencov a  do regionálnej literatúry sa zapísal rozsiahlou Ságou slovenskej dediny. 

Ing. Ľudovít ČutríkIng. Ľudovít Čutrík bol vzrastom nenápadný, ale svojím životom činorodý a bohatý človek. Od útlej mladosti sa venoval športu. Najviac ho priťahovala atletika, predovšetkým behy na krátke trate a skok do diaľky, kde dosiahol úspechy najmä ako dorastenec. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT sa vrátil do Nitry. Okrem svojho zamestnania sa venoval trénerskej práci, bol organizačným pracovníkom a atletickým rozhodcom. Svoje skúsenosti a poznatky z tejto oblasti zúročil vo svojej poslednej knihe 100 rokov nitrianskej atletiky.

Pracovitosť, záujem o fakty a informácie ho v zrelom veku priviedli k literatúre faktu. Veľa času strávil v knižniciach a miestnych archívoch, pozorne študoval a zaznamenával, aby vydal viaceré publikácie o svojej rodnej obci a vytvoril päťzväzkové dielo Sága slovenskej dediny, ktorým vyjadril obdiv a úctu nielen svojim rodákom, ale aj vidieckemu životu. Zobrazil ho v pohybe a zmapoval politické, spoločenské a kultúrne zmeny slovenskej dediny od druhej polovice 19. storočia až do začiatku druhého tisícročia. 

Zverenci, ale aj priatelia oceňovali u Ľudovíta Čutríka jeho snahu o spravodlivosť, dochvíľnosť, zodpovednosť, chápavosť a zmysel pre detail. V ich očiach bol človekom, ktorý sa nevzdáva a usiluje sa dôjsť do vytýčeného cieľa.

Pre literárnu tvorbu Ľudovíta Čutríka sa stal významným rok 2010, keď získal za Knihu Sága slovenskej dediny 1. miesto v literárnej súťaži Čakanky. Porota ocenila predovšetkým jeho prínos v detailnom zobrazení vidieckeho života na južnom Slovensku. Román sa tematicky zhodoval s hlavnou témou 1. ročníka literárnej súťaže. V roku 2012 sa nezisková organizácia Čakanka rozhodla vydať aj 1. časť 5. dielu tejto rozsiahlej ságy. Autor sa opäť zúčastnil súťaže o Literárnu cenu Čakanky a ešte v tom istom roku sa umiestnil na prvom mieste, čo dokazovalo, že išlo o zaujímavý počin v regionálnej literatúre. 

Za prínos k rozvoju regionálnej kultúry a za knihu 100 rokov nitrianskej atletiky bol Ľudovít Čutrík zaradený v roku 2020 do Literárnej galérie Čakanky.

Na spomienkovom stretnutí v Bábe príbuzní, priatelia, jeho zverenci, ale tiež starosta obce Šoporňa vyzdvihli predovšetkým ľudskosť, priateľskosť, pracovitosť a tvorivosť Ing. Ľudovíta Čutríka.

Náš Lajko, ako ho volali zverenci, už nie je medzi nami, ale plody jeho práce zostali a budú sýtiť nasledujúce generácie jedinečnými faktami, poznaním a láskou k športu, k človeku aj životu. 

Kto žil pre iných, neumrel, stal sa súčasťou človečenstva, žije v spomienkach, vo svojom diele a duchovnom bohatstve, ktoré vytvoril. 

19. 8. 2020
Čakanka, n. o.

Publikované 3. 09. 2020 v kategórii Ľudia a osobnosti

↑ na začiatok stránky