Sága slovenskej dediny, 5. diel – prvá časť Nádej

Obal knihy Sága slovenskej dediny, 5. diel - prvá časť Nádej (Ľudovít Čutrík)Autor: Ľudovít Čutrík

V piatom diele Ságy slovenskej dediny nás príbeh potomkov rodiny Šmátralovcov, ktorý sa začal v polovici 19. storočia, zavedie do druhej polovice 20. storočia, keď v roku 1989 došlo k veľkým spoločenským zmenám. Príbeh jednotlivých postáv sa prelína s konkrétnymi spoločenskými udalosťami a faktami, sprevádzajúcimi zmenu socialistického štátu a vládu komunistov na modernú demokraciu, pričom si autor všíma viaceré neduhy novej spoločnosti, sklom k obohacovaniu sa, túžbe po moci za akúkoľvek cenu a iným negatívnym javom. Kniha je zaujímavým zdrojom informácií o dianí na dedine aj v celej krajine.

1. vydanie, Nitra 2012, ISBN 978-80-89624-02-7, 402 strán

↑ na začiatok stránky