Monthly Archives: October 2019

Posledná rozlúčka s nestorom nitrianskej atletiky PhDr. Jozefom Šulganom

Hoci odišiel a všetkým bude chýbať, zanechal nezmazateľnú stopu v bytí, v knihe života a v srdciach všetkých, ktorým sa dostalo cti poznať ho. Continue reading

Posted in Novinky | Leave a comment