Tridsať rokov Literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre

Tridsať rokov Literárneho klubu Janka Jesenského v NitreNie každý obyvateľ Nitry vie, že v meste pod Zoborom existuje inštitúcia, ktorá na svojich literárnych a kultúrnych večeroch ponúka zaujímavé a jedinečné stretnutia
s najvýznamnejšími osobnosťami kultúrneho a spoločenského sveta – so spisovateľmi, vedcami, hercami a inými osobnosťami. Touto inštitúciou je Literárny klub Janka Jesenského, ktorý pôsobí v Nitre od roku 1990, čiže viac ako 30 rokov. Pri tejto príležitosti vydavateľstvo Čakanka vydalo knihu, ktorá zaznamenáva tridsaťročnú činnosť literárneho klubu.

Knihu tvoria tri časti. Prvá zaznamenáva činnosť klubu pod vedením Evy Ruthovej, druhá časť, keď klub viedol MVDr. Ivan Godál. Obe časti chronologicky uvádzajú hostí, ktorí klub navštívili, ich postrehy, zapísané v klubovej kronike, a názory niektorých významných osobností na činnosť literárneho klubu a jeho význam. Tretia časť prináša fotografie hosťujúcich osobností v LKJJ počas jeho 30-ročnej existencie. Kniha Tridsať rokov Literárneho klubu Janka Jesenského je venovaná Eve Ruthovej, ktorá klube zanechala najvýraznejšiu stopu, ale aj všetkým, ktorým kultúrny život nie je ľahostajný. Vyšla v roku 2023.

1. vydanie, Nitra 2023, ISBN 978-80-89624-16-4

Súvisiace články

Rekapitulácia 30 ročnej činnosti Literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre

↑ na začiatok stránky