Rekapitulácia 30 ročnej činnosti Literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Literárny klub Janka Jesenského v Nitre
Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre
Čakanka, n. o.

usporiadali spomínanie s prof. Jozefom Vladárom a MVDr. Ivanom Godálom po viac ako 30-ročnom pôsobení v Literárnom klube Janka Jesenského a so sponzorom JUDr. Petrom Korcom a uvedenie do života knihy “TRIDSAŤ ROKOV LITERÁRNEHO KLUBU JANKA JESENSKÉHO V NITRE”

18. mája 2023 v priestoroch kaviarne Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Hudobný vstup: Na viole Ilya Svetlosanov v klavirnom sprievode Mateja Novotníka.

Publikované 24. 05. 2023 v kategórii Literatúra, Video

↑ na začiatok stránky