Rekapitulácia 30 ročnej činnosti Literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Literárny klub Janka Jesenského v Nitre
Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre
Čakanka, n. o.

usporiadali spomínanie s prof. Jozefom Vladárom a MVDr. Ivanom Godálom po viac ako 30-ročnom pôsobení v Literárnom klube Janka Jesenského a so sponzorom JUDr. Petrom Korcom a uvedenie do života knihy TRIDSAŤ ROKOV LITERÁRNEHO KLUBU JANKA JESENSKÉHO V NITRE

18. mája 2023 v priestoroch kaviarne Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Hudobný vstup: Na viole Ilya Svetlosanov v klavirnom sprievode Mateja Novotníka.

Fotogaléria

Fotky od Milana Hlôšku nájdete v albume na jeho Facebookovom profile.

Publikované 24. 05. 2023 v kategórii Literatúra, Video

↑ na začiatok stránky