Krstili lupienkami ruží (Webnitra.sk)

V piatok 1.apríla 2011 sa v sále Strednej spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre konalo 3. kultúrno-spoločenské stretnutie Chrenovčanov. Podujatie bolo spojené s krstom publikácie Prof. Imricha Točku História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej.

Knižku vydalo vydavateľstvo neziskovej organizácie Čakanka. Jej zakladateľom je Milan Vinco Částa, rodený Chrenovčan, ktorý k publikácii napísal úvodnú báseň. Usiluje o rozvoj športu, tvorbu a obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt. Čakanka sa pýši aj tým, že vydala poslednú knihu zosnulého spisovateľa Laca Zrubca pod názvom Dedinka v údolí. Medzi hosťami nechýbal primátor Jozef Dvonč, poslanec za mestskú časť Chrenová Anton Kretter a najmä množstvo významných režisérov a hercov ochotníckeho divadla. Ochotnícke divadlo predstavuje trvalú, viac ako 50-ročnú súčasť kultúrneho života Chrenovej – Tormoša. Rozvoj ochotníckeho divadla, ktoré je pre vidiecke obyvateľstvo bližšie a ústretovejšie ako profesionálne divadlo, sa začal na začiatku 20. storočia a rozšíril sa po vzniku 1. Československej republiky. Medzi spomenutými osobnosťami boli významní režiséri a herci ochotníckeho divadla ako Michal Osterdák, Jozef Janák, Cyril Ivan či Viktor Hrotek, František Bošanský, Marta Kelemenová a iní. Do divadelných aktivít sa v minulosti zapájal široký okruh mladých i starých. Často chodievali na divadelné súťaže a výjazdné predstavenia do širokého okolia Nitra. Profesor Točka vo svojom príhovore poďakoval a vysvetlil, čo ho priviedlo k myšlienke napísať knihu o histórii ochotníckeho divadla. Vyzýval čitateľov a tiež tzv. „chronických kritikov“ k určitej tolerancii pri čítaní knižky. Počas písania totiž musel spracovať mnohé archívne materiály s odstupom niekoľkých rokov a v publikácii sa preto môžu vyskytovať nepresnosti. Jozef Janák, recenzent knihy, zhrnul históriu ochotníckeho divadla a prečítal príhovor neprítomného riaditeľa DABu Jána Grešša. Krstnými otcami, ktorí pokrstili knihu lupienkami ruží, sa stali primátor Jozef Dvonč, A. Kretter, autor i niekoľkí prítomní herci a režiséri. Po krste nasledoval príhovor primátora, ktorý spomenul, že má vo svojej kancelárii „dve poličky s knihami o minulosti a súčasnosti Nitry, “ do ktorej pribudne aj najnovšia publikácia História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej. Z rúk primátora si autor prof. Točka prevzal aj Cenu primátora Mesta Nitry za vedeckú a pedagogickú prácu.

Článok bol publikovaný na http://webregion.sk/nitra/spravy/spravodajstvo/3853-krstili-lupienkami-ruzi

Publikované 5. 4. 2011 v kategórii Napísali o nás

↑ na začiatok stránky