Život na pokraji mesta

zivot-na-pokraji-mestaV roku 2010 sa Čakanka, n. o. podujala vydať 4 zaujímavé knihy. Prvou z nich bolo dielko Jozefa Hudeca: Život na pokraji mesta, ktoré nadväzuje na knihu Imricha Točku „Zo starej Chrenovej veselo i vážne“ a dopĺňa mozaiku osobností, postáv i postavičiek a udalostí v dedine, ktorú by sme na mape márne hľadali, pretože na jej území vyrástlo betónové sídlisko Chrenová ako súčasť Nitry. Chrenovských chalúp už niet, ale zostali spomienky a tie sa autor usiloval zaznamenať, a tak sprostredkovať duchovné dedičstvo minulých generácií budúcim.

Ilustrácie v knihe: Ján Svítek.

1. vydanie, Nitra 2010, ISBN 978-80-970056-3-4, 141 strán

↑ na začiatok stránky