Život jednoho léčitele

Obal knihy Josef Otruba - Život jednoho léčiteleAutor: Josef Otruba

V knihe s názvom Život jednoho léčitele vydavateľ spojil 4 časti príbehu Jeníkovho života a veľa neobyčajných informácií. Román má mnoho vrstiev a možno hovnímať z viacerých uhlov pohľadu. Pre jednu skupinu čitateľov sa môže stať zábavným čítaním, pretože mu nechýba humor. Iní môžu chápať Jeníkov príbeh ako biografiu, pretože rozpráva chronológiu jeho života, pre ďalších čitateľov bude knihou plnou fantázie a rozprávkovosti. Lenže to nie je všetko. Kniha má aj duchovný rozmer. Jeník hovorí rovnako zaujímavo o veciach viditeľných aj neviditeľných. Jednoducho, každý čitateľ v nej nájde niečo z toho, čo v živote potrebuje, ak bude čítať nezaujate, s otvorenou mysľou a srdcom.

1. vydanie, Nitra 2019, ISBN 978-80-89624-13-3, 373 str.

↑ na začiatok stránky