Moje výpravy

Obal knihy Moje výpravy od Velimir ChlebnikovaAutor Milan Částa sa po viac ako desaťročnej prestávke vrátil k prekladovej tvorbe a v jazykovej spolupráci s Jelenou Vladimirovnou Gavrilovou prebásnil poéziu Velimira Chlebnikova pod názvom Moje výpravy. Tentokrát autor siahol po menej prekladaných básňach, aby upozornil na nadčasovú tvorbu tohto ruského futuristu, ktorý narúšal hranice medzi poéziou a životom, nerozlišujúc nízke a vysoké v umení, vidiac budúcnosť ukrytú v prítomnosti, experimentujúc so slovom a jeho významom, túžiac po harmónii sveta a ľudí v ňom. Zbierka obsahuje básne z raného obdobia i z posledných rokov života Velimira Chlebnikova a zobrazuje rôzne témy z histórie a vtedajšej prítomnosti poznačenej revolúciou i občianskou vojnou.

Kniha vychádza dvojjazyčne: rusky a slovensky. Je obohatená o farebné ilustrácie českého maliara Valentina Horbu, ktoré svojou teplou farebnosťou a zdanlivo naivným pohľadom na svet vytvárajú kontrapunkt k témam obsiahnutým v básňach. Kniha je venovaná spolužiakom Milana Částu a všetkým maturantom na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre v roku 1970.

  1. vydanie, Nitra 2021, ISBN 978-8089624-15-7

↑ na začiatok stránky