Tá Láska Život

ta-laska-zivotTá Láska Život je ďalšou zbierkou Milana Vinca Částu. Venoval ju nezabudnuteľnej Eve Ruthovej, predsedníčke Literárneho klubu Janka Jesenského. Zbierka sa skladá z troch častí. V prvej sa nachádzajú básne, ktoré autor venoval svojmu rodisku, dnes už zaniknutej obci Chrenová, a svojim rodákom. Verše sú mozaikou života na dedine, ale aj reflexiou o zmysle bytia. V druhej časti sa stretávame s významnými osobnosťami nášho kultúrneho a spoločenského života, ale aj básnikovými priateľmi. Tretia časť je reflexívnou poéziou, ktorá hovorí o človeku, jeho negatívnych sklonoch, slabostiach i hriechoch. Na cestu k čitateľom sa vydala v roku 2014. Knihu ilustrovali doc. Akad. soch. Gabriela Gáspárová – Illéšová, Josef Černý, Ján Svítek a Mgr. Přemysl Bojar Povondra.

1. vydanie, Nitra 2014, 978-80-89624-05-8, 275 strán

↑ na začiatok stránky