Spomienky Zoborčanov

Obal knihy Spomienky ZoborčanovKniha Spomienky Zoborčanov je malým, ale cenným príspevkom dopĺňajúcim objektívne fakty o Zobore v reprezentatívnej knihe prof. Ing. Imricha Točku, CSc. o osobné zážitky a láskou nasýtené spomienky obyvateľov, pre ktorých Zobor bol rodnou kolískou či láskavou náručou v období detstva, dospievania aj mladosti, a pre väčšinu z nich zostal bezpečným domovom dodnes.

Autormi knihy sú Zoborčania, ktorí vyrozprávali svoje spomienky:

  • Jozef Császta,
  • Dagmar Černáková, rod. Fidlerová,
  • Imrich Didiak,
  • Oľga Košťálová, rod. Orlíková,
  • RNDr. Alenka Ondejčíková, rod. Košťálová,
  • Ľudmila Oravcová, rod. Číbiková,
  • Mgr. Marek Tobolka, PhD.,
  • Katarína Zaujecová, rod. Boleslavská,
  • Ing. Tibor Danáč
  • a Jozef Zahradár.

Zostavovateľ Spomienok Zoborčanov je prof. ing. Imrich Točka, CSc. a Spomienky Zoborčanov spracovala PhDr. Janka Svítková.

Návrh obálky Ján Svítek.

Kniha bola uvedená do života 25. 6. 2017 v Nitre.

1. vydanie, Nitra 2017, ISBN 978-80-89624-09-6, 142 strán.

↑ na začiatok stránky