Poznáš svoj rodokmeň?

Poznáš svoj rodokmeň? V roku 2016 Čakanka, n. o., vydala zaujímavú knihu Laca Zrubca. Jej počiatky sa začínajú o niekoľko desaťročí skôr a najprv mali podobu novinových príspevkov, v ktorých autor slovenskému čitateľovi sprostredkúval informácie o pôvode priezvisk vyskytujúcich sa na našom území.

Hoci sa Laco Zrubec vydania svojej knihy nedožil, nestratila nič zo svojej príťažlivosti a aktuálnosti. Je dôležitým prameňom poznania pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu, chcú poznať pôvod vlastného priezviska alebo sa dozvedieť viac o osobnostiach pôsobiacich na území Slovenska.

Dielo je usporiadané abecedne a má charakter slovníkových hesiel. Každé priezvisko je zvýraznené, čo uľahčuje vyhľadávanie, a mnohé heslá sú doplnené čiernobielymi fotografiami, ktoré takto zdôrazňujú dokumentárny a faktografický charakter knihy.

Dnes sa mnohí z nás zaujímajú o svoj pôvod a kniha Laca Zrubca ich môže doviesť k vlastnému rodokmeňu. Autor sa zaujímal nielen o nedávne a najviac rozšírené priezviská, ale mapoval tiež naše priezviská od najstarších čias až po koniec 20. storočia. Venoval pozornosť najvýznamnejším osobnostiam, všímal si ich pôsobenie, prínos pre národ a spoločnosť, i celkom obyčajným ľuďom, ktorí sa stali nositeľmi bežne sa vyskytujúcich priezvisk v istom regióne. U priezvisk cudzieho pôvodu často upozornil na krajinu, z ktorej nositeľ mena pochádzal, prípadne na drobné odlišnosti v jednotlivých menách.

Kniha Laca Zrubca Poznáš svoj rodokmeň? môže slúžiť rovnako dobre laikom aj odborníkom venujúcim sa genealógii, a všetkým tým, ktorí chcú hlbšie poznať svoje vlastné korene.

Návrh obálky Ján Svítek.

1. vydanie, Nitra 2016, ISBN 978-80-89624-08-9, 424 strán

↑ na začiatok stránky