Zoborský silvestrovský beh 2014

Posledný deň v roku, 31. december, Silvester. Pre každého z nás má tento deň inú tvár, často ukrýva rozdielne spomienky aj predstavy, udalosti veselé, bujaré, niekedy naplnené očakávaním, vzrušením, inokedy takmer všedné. Pre mnohých Nitranov, milovníkov pohybu a predovšetkým behu, sa Silvester spája so Zoborským silvestrovským behom. 31. 12. 2014 sa uskutočnil jeho XXVII. ročník. Je to pozoruhodné, pretože tieto preteky sú postavené na pevných základoch priateľstva a dobrovoľnosti všetkých organizátorov a rozhodcov. Napriek tomu a možno práve preto sa počet účastníkov behu s 262 m prevýšením každoročne zvyšuje a priaznivým ukazovateľom je narastajúci počet mladých pretekárov. Okrem tých, ktorí sa rozhodli vyskúšať náročnosť trasy na vlastných nohách, pribúdajú turisti, ktorí sa namiesto sedenia pri televíznej obrazovke a počítači rozhodli pre prechádzku na Zobor a pre povzbudzovanie pretekárov počas behu. Silvestrovské mrazivé ráno pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada naznačovalo, že sa čosi nezvyčajné bude diať. Mohli ste tu stretnúť skupinku organizátorov, ktorá dokončievala posledné značenie trasy na štarte, pripravovala prezentáciu pre jednotlivé kategórie a prvých pretekárov, ktorí s nedočkavosťou v nohách skúšali prvé metre vyznačenej trasy. Ozajstný ruch nastal o deviatej hodine, keď sa začala prezentácia. Do priestorov 1. prezentácie sa hrnuli húfy bežcov a trpezliví organizátori sa usilovali starostlivo zapísať každého z nich a poskytnúť nevyhnutné informácie. Organizačne sa na ZSB podieľajú Čakanka, n. o., AC TJ Stavbár Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., a Mesto Nitra. Že má Mesto Nitra o športové podujatia konajúce sa na jej území skutočný záujem, svedčí pozdrav a prianie úspešného priebehu pretekov od primátora Mesta Nitra, doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., ktoré všetkým pretekárom sprostredkovali organizátori. O desiatej hodine zazneli výstrely zo športovej pištole a ZSB 2014 sa začal. Najprv si svoje schopnosti a sily zmerali ženy, potom pretekári v zrelšom veku a v poslednom štarte sa stretli registrovaní pretekári, dorastenci, juniori, neregistrovaní bežci do 35 rokov a neregistrovaní nad 35 rokov. Bežecká trať žiarila tenkou vrstvou belejúceho sa snehu, miestami poriadne udupaného stovkami nôh smerujúcich pod Pyramídu, aby uspokojili svoj zrak nádherným pohľadom na mesto jemne láskané jasnými lúčmi silvestrovského slnka. Všetky štarty boli úspešné, v cieli vítali bežcov priatelia, priaznivci ZSB a živá vrava turistov, ktorí s potešením podávali organizátorom kartičku turistu a opečiatkovanú ju ukazovali svojim spoločníkom. Najviac práce mali pod Pyramídou rozhodcovia merajúci a zaznamenávajúci čas bežcov v cieli. Pracovali sústredene, uvedomujúc si svoju úlohu. Patrí im i ostatným organizátorom vďaka za úspešný priebeh pretekov. Dopoludnie uplynulo rýchlo, nastal čas odovzdávania pohárov a cien. Srdcia bežcov vreli nedočkavosťou a zvedavosťou, chceli sa čo najrýchlejšie dozvedieť, ako sa umiestnili. Radosť mali víťazi i tí, ktorí nezískali popredné miesto, ale aspoň zlepšili svoj osobný rekord, alebo prekonali samých seba. ZSB je nerozlučne spätý s históriou, (časť trasy vedie cez archeologicky cenné územie), preto každá plaketa ZSB reprezentuje artefakt z dávnej minulosti. Plaketa ZSB 2014 zobrazuje štylizovaného koníka z keltskej mince veľkobystereckého typu, razenej v 1. storočí pred Kristom. Víťazi jednotlivých kategórií dostali pokál alebo keramickú amforovitú nádobku, ktorá je inšpirovaná východohalštatskou kultúrou staršej doby železnej. Po 15. hodine neobvyklý ruch utíchol, športovci a turisti sa vracali domov spokojní, čakal ich posledný večer starého roka a vítanie nového roka 2015. Ako vyzerá ZSB 2014 v číslach? ZSB 2014 sa zúčastnilo 227 pretekárov, z toho 29 žien a 362 turistov. Víťazi jednotlivých kategórií:

Ženy

 • dorastenky: Karolína KRNÁČOVÁ
 • juniorky: Veronika ZRASTÁKOVÁ
 • do 35 rokov: Zuzana KNOLLOVÁ
 • nad 35 rokov: Soňa KRNÁČOVÁ
 • nad 40 rokov: Zlatica MUCHOVÁ
 • nad 45 rokov: Katarína GALKOVÁ
 • nad 50 rokov: Jana BARONOVÁ
 • nad 55 rokov: Kamila MIKLOVIČOVÁ
 • nad 60 rokov: Margita RUSNÁKOVÁ

Celková víťazka v kategórii žien je Veronika ZRASTÁKOVÁ s časom 22:41.

Muži

  • registrovaní: Matej PÁLENÍK
  • dorastenci: Miroslav BOROVKA
  • juniori: Matúš BÉDI
  • do 35 rokov: Bystrík GROLMUS
  • nad 35 rokov: Michal VALKOVIČ

Celkový víťaz v kategórii mužov do 40 rokov je Matej PÁLENÍK s časom 19:40.

 • nad 40 rokov: Milan FURÁR
 • nad 45 rokov: Peter HORŇÁČEK
 • nad 50 rokov: Peter MARČIŠ
 • nad 55 rokov: Milan STAŇO
 • nad 60 rokov: Ján POBUDA
 • nad 65 rokov: Pavol MATUŠKA
 • nad 70 rokov: Štefan SCHMIKAL
 • nad 75 rokov: Juraj CENGEL
 • nad 80 rokov: František ŠPÁNIK

Celkový víťaz v kategórii mužov nad 40 rokov je Milan FURÁR s časom 20:49.

PhDr. Janka Svítková

Publikované 7. 1. 2015 v kategórii Novinky, Športové podujatia

↑ na začiatok stránky