Uvedenie do života knihy “…a Láska preletela neďaleko”

18. október 2015. Nedeľa, obyčajná jesenná nedeľa, povedali by mnohí. Pre priateľov neziskovej organizácie Čakanka a pre priaznivcov Literárneho klubu Janka Jesenského bol tento deň neobyčajným. V tretiu októbrovú nedeľu začala svoju cestu k čitateľom básnická zbierka Milana Vinca Částu … a Láska preletela neďaleko. Išlo o zaujímavé druhé vydanie v slovenčine a zároveň v preklade do dvoch cudzích jazykov, ktoré sú našim čitateľom blízke: do češtiny a do maďarčiny. Tým sa čitateľom otvorila možnosť konfrontácie originálu a  prekladu. Okrem týchto jazykov paralelne v Kanade vyšiel preklad tejto knihy básní vo francúzštine.Obe knihy na púti do literárneho sveta sprevádzali priateľské slová dvoch významných osobností nášho verejného života. Prvou z nich bol primátor Mesta Nitra Ing. Jozef Dvonč, CSc., a druhou, známy katolícky kňaz Ján Sucháň. Ich slová boli rovnako povzbudením pre autora i budúcich čitateľov. O priaznivom osude knihy boli presvedčené aj prekladateľky Částovej poézie MUDr. Radka Kamencová, MUDr. Kornélia Miškovičová a PhDr. Janka Svítková. Na slávnostnej prezentácii knihy sa zúčastnili obaja autori ilustrácií: český výtvarník Josef Černý. Svojimi pôvabnými krebami obohatil druhé vydanie tejto zbierky a Ján Svítek, ktorý sa podieľal na ilustráciách viacerých kníh Milana Vinca Částu a jeho ilustrácie spestrujú francúzsky preklad.O hodnote podujatia vypovedal poeticko-hudobný program. Podieľala sa na ňom Čakanka, n. o., a ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Spevom obdarovali účastníkov podujatia Mgr. Mária Mišúnová a Darina Sonnenscheinová, klavírny doprovod zverili do rúk Mgr.Lýdii Kulichovej a príjemné tóny na flaute vylúdila Mgr. Magdaléna Smolinská. O pôsobivý prednes básní sa postarali JUDr. Peter Koscelanský, MUDr. Radka Kamencová, Natália Částová a Juliana Svítková. Každý, kto sedel v sobášnej sieni Mestského úradu Nitra, prežil netradičné popoludnie, na ktoré sa nezabúda ľahko. Nad sobášnou sieňou sa vznášala harmónia slova a hudby a posolstvo plynúce z autorových básní.Organizátormi tohto jedinečného podujatia boli Mesto Nitra, Literárny klub Janka Jesenského a Čakanka, n. o.Aká je zbierka tohto nitrianskeho autora? Predovšetkým autentická, nezaraditeľná k žiadnemu súčasnému prúdu. Autor síce experimentuje so slovom, jeho tvarom, niekedy i grafickou podobou, ale ani skúsený a erudovaný čitateľ nemá dojem formálnej hry so slovami, kdesi vo vnútri cíti, že za všetkým sladkým i bôľnym je bohatý život, paleta citov a predovšetkým LÁSKA vo svojich premenách, ktorá preletela neďaleko a svojím dychom nás sprevádza, aj keď ju nevidíme, poprierame a zatracujeme…Janka Svítková

V médiách

Sme.sk: Preklady …a Láska preletela neďaleko pokrstili čipkami

Video

Video bolo aktualizované 29. 10. 2015
Natočil Alojz Částa a spracoval Ing. Tibor Dokupil

Fotogaléria

Autor: Milan Hlôška

Fotogaléria

Autor: Edita Hanzelíková

Uvedenie knihy v Kanade

From Slovakia with love (chroniclejournal.com)

Foto z uvedenia francúzskeho prekladu knihy ... a Láska preletela neďaleko

Publikované 26. 10. 2015 v kategórii Novinky, Video

↑ na začiatok stránky