Ocenenie osobností v Čakanke

V prvé septembrové dni sa nad Nitrou vznášala sviatočná nálada – sobotný štátny sviatok priniesol do rušného centra pokoj o deň skôr a slávnostnú atmosféru bolo cítiť aj v nedeľu počas poludňajších prechádzok. Pešou zónou a v priľahlých uliciach bolo počuť melódiu náhliacich sa krokov, ktoré smerovali do Synagógy, kde sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra primátor mesta Ing. Jozef Dvonč, CSc., ocenil 2. spetembra 2018 významné osobnosti mesta, ktoré sa dlhodobo venovali činnosti v prospech Nitry v kultúrnej, spoločenskej a športovej oblasti.

Medzi ocenenými osobnosťami boli členovia správnej rady Čakanky, n. o., Ing. Július Haringa, Ján StančevPhDr. Gabriel Fusek, CSc., dlhodobý spolupracovník neziskovej organizácie. Všetci traja dostali Pamätný list pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra.

Bohatá a pestrá činnosť Čakanky, n. o., by sa nemohla realizovať bez priateľstva, ochoty, obetavosti a nezištnej pomoci členov správnej rady, rozhodcov a spolupracovníkov. Preto je pre Čakanku, n. o., veľkou cťou ocenenie práce Ing. Júliusa Haringa, Jána Stančeva a PhDr. Gabriela Fuseka v oblasti kultúry a športu.

Autor fotografií: PhDr. Andrej Jančovič

Ján Stančev

O osobnostiach Čakanky, n. o., ako sú Ing. Július Haringa a PhDr. Gabriel Fusek, sme už písali v našich medailónoch, preto by sme chceli poskytnúť viac informácií o Jánovi Stančevovi.

Je dlhoročným organizátorom a rozhodcom najstarších športových podujatí Diskokilometer a Zoborský silvestrovský beh. Ako člen poroty sa pravidelne zúčastňuje na hodnotení poézie a prózy účastníkov literárnej súťaže o Literárnu cenu Čakanky, n. o. V rámci vydavateľskej činnosti Čakanky, n. o., korigoval knihy Milana Vinca Částu: Hra Lásky, Z hlbín Lásky, …a Láska preletela neďaleko a bol jazykovým redaktorom Částovho prekladu poézie Velimira Chlebnikova pod názvom Modré nebo mihotavých krídiel.

Povesť vynikajúceho jazykového redaktora mu umožnila spolupracovať s viacerými nitrianskymi osobnosťami. Postaral sa o vysokú úroveň jazykovej úpravy mnohých publikácií a kníh. Jeho rukami prešli knihy takých nitrianskych autorov, ako sú: Laco Zrubec – Slávni Slováci sveta, Dedinka v údolí, Poznáš svoj rodokmeň?; Imrich Točka – Zo starej Chrenovej veselo i vážne, Historky spod Mačacieho zámku, Zvony Podzoboria; Marína Čeretková-Gállová – O tebe i mne a Viola Haršániová – Na juh od Nitry, Medzi zemou a nebom. Ján Stančev spolupracoval aj na vydaní viacerých monografii rôznych obcí od autora PhDr. Petra Keresteša, PhD. – Jarok, Lužianky, Veľké Zálužie, Janíkovce, Telince a i.

Bez pomoci Jána Stančeva si nemožno predstaviť žiadne športové podujatie. Patrí k najstarším rozhodcom Diskokilometra a Zoborského silvestrovského behu. Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí správnej rady Čakanky, n. o., ako jeden z jej členov. Hoci je činnosť a práca Jána Stančeva rôznorodá, bohatá a dlhodobá, zostáva skromným človekom, ktorý je ochotný vždy pomôcť a nezištne poskytnúť svoje schopnosti a nadanie, keď je to potrebné. Bez osobnosti Jána Stančeva by Čakanka, n. o., bola určite ochudobnená.

Autorka textu: PhDr. Janka Svítková

V médiách

Prečítajte si článok o ocenených osobnostiach z novín Mesto Nitra informuje.

Pozrite si reportáž o odovzdávaní ocenení na TV Nitrička.

Publikované 8. 9. 2018 v kategórii Napísali o nás, Novinky

↑ na začiatok stránky