Modré nebo mihotavých krídiel

Modré nebo mihotavých krídielLyrika nepatrí k najčítanejším literárnym druhom, a predsa svojou nesmiernou výpovednou hodnotou, schopnosťou na malom priestore poeticky vypovedať o svete, o človeku a o jeho žití, často prináša nadčasové skvosty. Takou je kniha MODRÉ NEBO MIHOTAVÝCH KRÍDIEL Velimira Chlebnikova, jedného z najvýznamnejších ruských básnikov, novátorov, ktorý sa zamýšľal nad osudom ľudstva i človeka začiatkom 20. storočia.

Knihu ilustroval Ján Svítek.

1. vydanie, Nitra 2008, ISBN 978-80-970056-0-3, 124 strán

↑ na začiatok stránky