Láska Dorothy Tuwak

Obal knihy Láska Dorothy Tuwak od Milana Vinca ČástuV roku 2007 vyšli pod názvom Večná Láska k Dorothy Tuwak verše o láske. O desať rokov neskôr našli svoje zavŕšenie v novej knihe básní s podobným pomenovaním Láska Dorothy Tuwak. Táto zaujímavá zbierka básní rozpráva o krehkom vzťahu muža a ženy, o peripetiách ľúbostného vzťahu: o očakávaní, vášni, hĺbke lásky, o bolesti, pochybnostiach a sklamaní, ale zároveň prináša jedinečné postrehy o živote, ktoré sú explicitne aj implicitne vyjadrené v jednotlivých básňach. Kto sa ponorí do veršov Milana Vinca Částu, obohatí nielen svoje poetické poznanie o nadčasové myšlienky hovoriace o zmysle ľudského bytia, ale tiež o ceste človeka žitím, o poslaní každého z nás.

Zbierka poézie je opäť ilustrovaná kresbami Jána Svítka.

1. vydanie, Nitra 2018, ISBN 978-80-89624-11-9, 159 str.

↑ na začiatok stránky