Hra Lásky

hra-laskyZa názvom tejto knihy poézie sa skrýva poetický triptych: Hra Lásky, Plachá Láska a Láska na perách usína. Ide o prvé zbierky básní, ktoré najprv vyšli ako samizdaty. Sú to básne inšpirované mladosťou, prvými láskami a životnými skúsenosťami autora. Básnik Milan Vinco Částa si kladie existenciálne otázky a čitateľ nájde na ne odpovede po prečítaní tejto zaujímavej zbierky o túžbe, snoch, čase a láske v ňom. Pre knihy Milana Vinca Částu je príznačné, že všetky sú ilustrované. V tejto zbierke sa čitateľ stretne s tvorbou akad. sochárky Gabriely Gáspárovej – Illéšovej a kresbami Jána Svítka.

1.vydanie, Nitra 2009, ISBN 978-80-970056-2-7, 233 strán

↑ na začiatok stránky