jubilant Milan Vinco Částa

jubilant-milan-vinco-castaV roku 2012 Milan Vinco Částa oslavoval životné jubileum – svoju šesťdesiatku. Pri tejto príležitosti Čakanka, n. o., vydala knihu záznamov z literárnych večerov a prezentácií tvorby autora. Je netradične poňatá, nachádzajú sa v nej autentické prehovory zúčastnených osobností, recenzie a kalendárium básnikovho života sprostredkúvajúce biografické fakty prostredníctvom fotografií. Čitateľ, čítajúc dialógy a úvahy jednotlivých osobností, si vytvára obraz o autorovej tvorbe i o samotnom básnikovi.

2012, ISBN 978-80-89624-01-0, 146 strán + Kalendárium života jubilanta

↑ na začiatok stránky